Vijest

lip, 19, 2021

KONSTITUIRAJUĆA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

KONSTITUIRAJUĆA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

Konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća Općine Sv. Petar u Šumi održana je u srijedu 16. lipnja, u Hrvatskoj čitaonici. Prema izbornim rezultatima u novi saziv supetarskog Općinskog vijeća ušlo je 5 vijećnika HDZ, 3 vijećnika nezavisne liste i jedan vijećnik IDS-a.

Sukladno usvojenim izmjenama Statuta Općine Sv. Petar u Šumi i Poslovnika Općinskog vijeća, usklađenim s izmjenama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, kojima je smanjen broj članova predstavničkog tijela, u novom sazivu Općinskog vijeća naime više neće biti jedanaest nego devet vijećnika. Konstituirajuću sjednicu supetarskog vijeća otvorio je pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Kludio Zgrablić. Nakon što su verificirani mandati izabranim vijećnicima, vođenje sjednice preuzeo je Marko Gljušćić s liste HDZ koja je osvojila najviše vijećničkih mandata, a pod čijim su predsjedanjem vijećnici položili svečanu prisegu. Nakon provedene procedure za predsjednika Općinskog vijeća izabran je Nadir Brešćić s liste HDZ-a, a za potpredsjednika Marko Gljušćić s iste liste. Predsjednik vijeća Nadir Brešćić, zahvalio se vijećnicima na povjerenju i najavio da će povjerenu funkciju obnašati u skladu s položenom prisegom i na dobrobit svi naših mještana. Supetarski načelnik dr.sc. Mario Bratulić, kojemu je ovo sedmi načelnički mandat, čestitao je vijećnicima na izboru te zaželio nastavak uspješne suradnje i daljnji zajednički rad za dobrobit svih mještana Sv. Petra u Šumi kao i na realizaciji započetih projekata. Načelnik je najavio i skoro održavanje svečane sjednice povodom obilježavanja Dana Općine i blagdana sv. Petra i Pavla.

VIJEĆNICI OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE SV. PETAR U ŠUMI

1.       Nadir Brešćić (HDZ)- predsjednik Općinskog vijeća

2.       Marko Gljušćić (HDZ)- potpredsjednik Općinskog vijeća

3.       Milan Klanjac (HDZ)

4.       Filip Modrušan (HDZ)

5.       Neven Turčinović (HDZ)

6.       Agata Dajčić (IDS)

7.       Sandra Bančić (nezavisna lista)

8.       Monika Šegon (nezavisna lista)

9.       Aljoša Jašić (nezavisna lista)