Vijest

svi, 7, 2019

OPĆINA PRODAJE DRVO ZA OGRJEV

OPĆINA PRODAJE DRVO ZA OGRJEV

Općina Sv. Petar u Šumi objavljuje prodaju miješanog drva za ogrjev koje je skupljeno prilikom čišćenja terena i sječe u poslovnoj zoni Škripelj. Prodaja drva za ogrjev će se obavljati do isteka zaliha koje su na raspolaganju. CIJENA: 250,00 kn m³.

Preuzimanje drva za ogrjev nakon potvrđene uplate na IBAN račun Općine Sv. Petar u Šumi.

Za prijavu, rezervaciju i uplatu javiti se u ured Općine Sv. Petar u Šumi.

Kontakt: 052 686 444, 098 255 223

Općina Sv. Petar u Šumi

Dokumenti Datum
ZAHTJEV ZA KUPNJU DRVA ZA OGRJEV.docx 7. svibanj 2019.