Vijest

sij, 9, 2020

Pozivaju se zainteresirani proizvođači tradicionalnih istarskih klobasica da se odazovu na ocjenjivanje za izbor najbolje Istarske klobasice po starinski. Na natjecanju mogu sudjelovati svi proizvođači koji u domaćinstvu za svoje potrebe na stari tradicionalni način proizvode istarsku kobasicu.

. Na natjecanju ne mogu sudjelovati proizvođači istarske kobasice i drugih suhomesnatih proizvoda koji imaju registrirane i odobrene objekte za proizvodnju i koji proizvode istarske klobasice u kontroliranim industrijskim uvjetima, a tradicionalno se natječu na sajmu svake godine. 
Preuzimanje uzoraka klobasica biti će se od 28. do 30. siječnja 2020. godine, od 8 do 15 sati u prostorijama Općine Sv. Petar u Šumi. Ocjenjivanje će se održati 31. siječnja 2020. u Sv. Petru u Šumi.
Uzorak za ocjenjivanje mora sadržavati najmanje četiri murelića ili 50 cm dužine ako se klobasice rade u obliku kambe. Uz uzorak treba dostaviti ispunjenu prijavnicu koja je prilog pozivu.
Komisiju će sačinjavati provjereni senzorni analitičari, stručnjaci i doktori znanosti koji se bave proizvodnjom i ocjenjivanjem tradicionalnih kobasičarskih proizvoda, a ocjenjivat će se po standardnoj metodi ocjenjivanja suhih kobasica koju je prihvatio organizator manifestacije S klobasicom u EU. 
Nagrade za najbolje ocjenjene istarske klobasice podijelit će se tijekom održavanja sajma S klobasicom u EU, 22. ožujka u 18.00 sati u dvorani sajma. Šampion i najboljih deset uzoraka dobiti će posebne nagrade, a najboljih pet kobasica novčane bonove sponzora i organizatora.

Živili!