Vijest

ruj, 24, 2013

Natječaj za prodaju nekretnina

Natječaj za prodaju nekretnina

NATJEČAJ ZA PRODAJU 

NEKRETNINA

Na temelju članka 5. Odluke o načinu, uvjetima i postupku raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine Sveti Petar u Šumi („Službene novine“ Grada Pazina, broj 17/10.) Načelnik Općine Sv. Petar u Šumi, raspisuje NATJEČAJ za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Sv. Petar u Šumi.


Prodaji se prikupljanjem pismenih ponuda izlažu slijedeće nekretnine:

 

1.     Građevinsko zemljište mješovite namjene u Slavčići, označeno kao:

-          k.č. 41/2  površine  2.334 m2, upisana u zk. uložak 1643, k.o. Sv. Petar u Šumi.

Početna cijena nadmetanja koja je ujedno i tržna cijena, iznosi 354.000,00 kuna

Garantni polog za sudjelovanje u natjecanju iznosi 17.000,00 kuna.

 

  1. Građevno zemljište mješovite namjene i zgada u Slavčići, označene kao:

-          k.č. 39/1 površine 1.517 m2 i 323 zgr. površine 39 m2 obe upisane u zk. uložak 764, k.o. Sv. Petar u Šumi

Početna cijena nadmetanja koja je ujedno i tržna cijena, iznosi 245.000,00 kuna

Garantni polog za sudjelovanje u natjecanju iznosi 12.750,00 kuna.

 

Navedene nekretnine prodaju se  kao cjelina jer u naravi zgrada upisana kao k.č. 323 izgrađena je na k.č. 39/1 te predstavljaju jednu građevinsku cijelinu.

 

3.     Građevinsko zemljište mješovite namjene u Dolinci, označeno kao:

-          k.č. k.č. 3219/3 površine  912 m2, upisana u zk. uložak 843, k.o. Sv. Petar u Šumi.

Početna cijena nadmetanja koja je ujedno i tržna cijena, iznosi 138.000,00 kuna

Garantni polog za sudjelovanje u natjecanju iznosi 7.000,00 kuna.

 

4.     Građevinsko zemljište mješovite namjene u Dolinci, označeno kao:

-          k.č. 3219/7  površine  794 m2, upisana u zk. uložak 1688, k.o. Sv. Petar u Šumi.

Početna cijena nadmetanja koja je ujedno i tržna cijena, iznosi 120.000,00 kuna

Garantni polog za sudjelovanje u natjecanju iznosi 6.000,00 kuna.

 

II. Zamjeni se prikupljanjem pismenih ponuda izlaže slijedeća nekretnina:

 

1.       Poljoprivredno zemljište u Pickini, označeno kao:

-          k.č. 3155 površine 352 m2, upisano u zk. uložak 1970, k.o. Sv. Petar u Šumi za k.č. 76/2 površine 380 m2 , upisana u zk. uložak 1532, k.o. Sv. Petar u Šumi.

Garantni polog se ne određuje.

 

Rok za dostavu ponuda je deset (10) dana od dana objave obavijesti o javnom Natječaju u dnevnom listu "Glasa Istre" i objave Natječaja na Oglasnim pločama Općine Sv. Petar u Šumi, odnosno do 04.10.2013.g. do 15.00 sati.  Nepravovremene i nepotpune ponude neće se razmatrati.

 

Kompletan tekst natječaja objavljen je na web stranici u  rubrici DOKUMENTI.

Klasa: 943-01/13-01/02                                                                      

Urbroj: 2163/03-04-02-13-2                

Sv. Petar u Šumi, 23.09.2013 .                                                                            

 

OPĆINA SV. PETAR U ŠUMI

Načelnik

Dr. sc. Mario Bratulić, dr.vet.med.

Dokumenti Datum