Vijest

tra, 17, 2019

JAVNI POZIV- PRIZNANJA OPĆINE SV. PETAR U ŠUMI

JAVNI POZIV- PRIZNANJA OPĆINE SV. PETAR U ŠUMI

Na temelju članka 6. Statuta Općine Sv. Petar u Šumi i članka 8. Odluke o priznanjima i nagradama Općine Sv. Petar u Šumi („Službene novine grada Pazina broj 6/98.) upućuje se JAVNI POZIV svim zainteresiranim fizičkim i pravnim osobama da dostave prijedloge za dodjelu javnih priznanja Općine Sv. Petar u Šumi.

REPUBLIKA HRVATSKA

ISTARSKA ŽUPANIJA

OPĆINA SVETI PETAR U ŠUMI

NAČELNIK

Sv. Petar u Šumi, 19. travnja 2019. 

 

Na temelju članka 6. Statuta Općine Sv. Petar u Šumi i članka  8. Odluke o priznanjima i nagradama Općine Sv. Petar u Šumi („Službene novine grada Pazina broj 6/98.) upućuje se

J A V N I   P O Z I V

svim zainteresiranim fizičkim i pravnim osobama da dostave prijedloge za dodjelu javnih priznanja Općine Sv. Petar u Šumi,  fizičkim, pravnim osobama i udrugama zaslužnim za iznimna postignuća i doprinos od osobitog značenja za razvitak i ugled općine Sv. Petar u Šumi, a poglavito za uspjehe iz područja gospodarstva, znanosti, kulture, tradicije, zdravstva i socijalne skrbi, odgoja i obrazovanja, sporta i tehničke kulture, zaštite okoliša, međuljudskih odnosa te drugih javnih djelatnosti

I

Javna priznanja za koja se mogu uputiti prijedlozi su:

·       Grb Općine Sv. Petar u Šumi

·       Plaketa Općine Sv. Petar u Šumi

·       Povelja Općine Sv. Petar u Šumi

II

Prijedlog za dodjelu javnih priznanja dostavlja se u pisanom obliku u roku od 30 dana od dana objave na web stranici općine Sv. Petar u Šumi

III

Prijedlog mora sadržavati:

·       podatke o podnositelju prijedloga

·       podatke o fizičkoj odnosno pravnoj osobi za koju se prijedlog odnosi uz navođenje osnovnih podataka

·       naziv javnog priznanja i područje za koje se podnosi prijedlog

·       iscrpno obrazloženje prijedloga odnosno postignuća i doprinosa radi kojih se fizička ili pravna osoba predlažu za dodjelu javnih priznanja s potrebnom dokumentacijom kojom se potvrđuju navodi iz prijedloga

IV

Prijedlozi se dostavljaju na slijedeće adrese najkasnije do 18. svibnja 2019. godine:

OPĆINA SV. PETAR U ŠUMI, Sv. Petar u Šumi 6, 52404 Sv. Petar u Šumi ili na e-mail adrese: procelnik@svpetarusumi.hr; nacelnik@svpetarusumi.hr

Načelnik općine Sv. Petar u Šumi

dr. sc. Mario Bratulić


Dokumenti Datum
JAVNI POZIV- NAGRADE.pdf 17. travanj 2019.