Vijest

kol, 4, 2020

NA SNAZI NOVI PROSTORNI PLAN UREĐENJA OPĆINE SV. PETAR U ŠUMI

NA SNAZI NOVI PROSTORNI PLAN UREĐENJA OPĆINE SV. PETAR U ŠUMI

Na sjednici Općinskog vijeća održanoj 27. srpnja 2020. donesena je Odluka o donošenju III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sveti Petar u Šumi. Nakon objave u Službenim novinama Grada Pazina 28/20., prestaje važiti stari Prostorni plan uređenja Općine Sveti Petar u Šumi (Službene novine Grada Pazina br. 15/03, 14/12 i 27/15).

Temeljni Plan, kao i prethodne Izmjene i dopune izrađene su na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Zavod za urbanizam, prostorno planiranje i pejzažnu arhitekturu, pod vodstvom odgovornog voditelja prof.dr.sc. Nenada Lipovca.  

Plan je dostupan na web stranici Općine  Sv. Petar u Šumi:  http://www.svpetarusumi.hr/Home/DokumentiLista/12  ili na web stranici službenih novina: https://www.pazin.hr/snovine/SN_28_2020.pdf