Vijest

tra, 6, 2020

NAŠI PROJEKTI - Završena prva Faza obnove Hrvatske čitaonice

NAŠI PROJEKTI - Završena prva Faza obnove Hrvatske čitaonice

Koncem ožujka završeni su radovi na prvoj fazi obnove Hrvatske čitaonice u Sv. Petru u Šumi izgrađene 1889. godine. Zgrada je vlasništvo župe Sv. Petra i Pavla koja se je uz potporu Općine Sv. Petar u Šumi javila na natječaj: Program ulaganja u zajednicu Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU.

Ministarstvo RRFEU je nakon provedenog natječaja za realizaciju projekta osiguralo 150.000 kn. Općina Sv. Petar u Šumi je iz svojih izvora sufinancirala projekt s 52.500 kn. Ukupna vrijednost prve faze uređenja iznosila je 202.500 kn.

Prije rekonstrukcije zgrada Hrvatske čitaonice bila je u lošem stanju, bez termoizolacije i s krovištem koje prokišnjava. U prvoj fazi obnove zamjenjena je krovna konstrukcija površine 140 m², postavljena je nova keramika u dvorani, hodniku i sanitarijama. Zamijenjena je dotrajala unutarnja stolarija. Ofarbana je unutrašnjost čitaonice, a nabavljeni su novi stolovi, stolice i ormari za smještaj knjiga.

U drugoj fazi obnove, kada za to budu osigurana sredstva, postavit će se termoizolacija fasade, navući žbuka, zamijeniti garažna vrata i urediti pristupne stepenice do parkirališta i podruma.

Dvorana Hrvatske čitaonice se koristi za potrebe župe, općine, škole, dječjeg vrtića, vjeonauka, raznih pastoralnih grupa i zajednica. Hodočasnici koji dolaze u Sv. Petar u Šumi također koriste dvoranu i sanitarije u zgradi. Čitaonica je od izgradnje i pokretanja 1889. godine bila  značajna za pokretanje hrvatskog narodnog i čitaoničkog pokreta u Istri.  

Dokumenti Datum
FOTODOKUMENTACIJA-0320.pdf 6. travanj 2020.