Vijest

vlj, 18, 2022

SENZORNO OCJENJIVANJE KOBASICA I SALAMA

SENZORNO OCJENJIVANJE KOBASICA I SALAMA

Pozivamo Vas da dostavite uzorke kobasica i salama za ovogodišnje „Senzorno ocjenjivanje najboljih hrvatskih kobasica i salama“ koje će se održati u sklopu naše nove manifestacije „Dan hrvatskih kobasica i salama“ koja je pokrenuta u prosincu prošle godine. Ovogodišnji proljetni sajam "S klobasicom u EU 2022." održati će se 14. i 15. svibnja na novoj lokaciji u Sv. Petru u Šumi, u sklopu kompleksa, Hrvatske kuće od kobasica.

Uzorci kobasica za ocjenjivanje moraju biti dostavljeni najkasnije do 10. ožujka 2022. u 15.00 sati u Općinu Sv. Petar u Šumi, Sv. Petar u Šumi 6, 52404 Sv. Petar u Šumi.

Molimo Vas da pismene prijave dostavite na e-mail adrese najkasnije do 28. veljače, zbog bolje pripreme senzornog ocjenjivanja koje će se održati 12. ožujka 2022. godine u HRVATSKOJ KUĆI OD KOBASICA u Sv. Petru u Šumi.

Nagrade za najbolje kobasice i salame biti će podijeljene u sklopu Dana hrvatskih kobasica i salama 18. ožujka 2022. u „Hrvatskoj kući od kobasica“.

 

Odličja će se dijeliti u 7 kategorija, a u nastavku Vam donosimo kategorije u kojima se možete natjecati i dostaviti uzorke na ocjenjivanje: 

·       Istarska kobasica

·       Slavonska kobasica

·       Kulenova seka

·       Istarska kosnica 

·       Salame i salamini

·       Kobasice i salame od divljači

·       Specifične kobasice (kobasice od svinjetine, magarca, ovce, konja, s raznim dodacima: tartufi, voće, sir, med, orasi, začinsko bilje, lješnjaci…)

 

Organizator ocjenjivanja: Međunarodni sajam S klobasicom u EU i ESSIK- Europski savez salamera i kobasara-Samobor.

Svi osvajači nagrada biti će nagrađeni prigodnim diplomama i medaljama, a šampioni posebnim statuama i vrijednim nagradama sponzora.

U nadi da ćete se odazvati, najsrdačnije se zahvaljujem. 

Lijep pozdrav,

Predsjednik organizacijskog odbora

dr.sc. Mario Bratulić
Načelnik Općine Sv. Petar u Šumi
Mob- +38599 705-6466

T: 052 686 444

 

U prilogu: prijavnica, rezultati 2021. i pravilnik o ocjenjivanju.