Vijest

ožu, 14, 2020

NOVA ODLUKA O PROTUEPIDEMIJSKIM MJERAMA

NOVA ODLUKA O PROTUEPIDEMIJSKIM MJERAMA

Zbog smanjenja rizika daljnjeg širenja zaraze koronavirusom COVID-19, u skladu s preporukama Stožera civilne zaštite Istarske županije, a povodom Odluke Ministarstva zdravstva RH o proglašenju epidemije bolesti virusa COVID-19, danas 14. ožujka 2020. godine Načelnik Općine Sv. Petar u Šumi donio je Odluku o novim protuepidemijskim mjerama u ugostiteljskim i uslužnim objektima te trgovačkim marketima.

Na osnovu Odluke:

·       ugostiteljskim objektima na području Općine Sv. Petar u Šumi iz skupina “Barovi” ograničava se radno vrijeme od 7:00 do 18:00 sati

·       svi trgovački marketi dužni su ograničiti broj ljudi koji su istovremeno prisutni u objektu na način da se na ulazu regulira broj osoba koje istovremeno ulaze u trgovački centar, ispred blagajni na pod staviti oznake razmaka od jedan metar te omogućiti da radi što veći broj kasa radi veće protočnosti.

·       U objektima uslužnih djelatnosti ograničava se broj ljudi koji su istovremeno u objektu na način da su međusobno udaljeni najmanje jedan metar.

·       U svim navedenim objektima potrebno je pojačati dnevno čišćenje, pranje i dezinfekciju, a na ulazu postaviti dezificijens za ruke.

U prilogu Odluka o mjerama

Dokumenti Datum
Odluka o protuepidemijskim mjerama br. 2.pdf 14. ožujak 2020.