Vijest

lis, 25, 2023

Plan rane intervencije u djetinjstvu u Istarskoj županiji

Plan rane intervencije u djetinjstvu u Istarskoj županiji

Analizom stanja i potreba male djece s razvojnim odstupanjima u Istarskoj županiji, a s ciljem unapređenja kvalitete života djece rane životne dobi s razvojnim rizicima i teškoćama kao i njihovih obitelji u Istarskoj županiji, Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb Istarske županije, izradio je Plan rane intervencije u djetinjstvu u Istarskoj županiji.

Analizom stanja i potreba male djece s razvojnim odstupanjima u Istarskoj županiji, a s ciljem unapređenja kvalitete života djece rane životne dobi s razvojnim rizicima i teškoćama kao i njihovih obitelji u Istarskoj županiji, te stvaranje uvjeta da svako dijete i obitelj dobije najbolju moguću potporu i priliku za učenje i osobni razvoj, Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb Istarske županije, izradio je plan postupanja sukladno preporukama za zagovaranje integriranog modela rane intervencije u djetinjstvu.

U privitku Vam dostavljamo Plan rane intervencije u djetinjstvu u Istarskoj županiji, kako bi bili upoznati sa ustanovama i uslugama koje se pružaju na području Istarske županije:

Dokumenti Datum
231018_plan_rid_iz.pdf 25. listopad 2023.