Vijest

kol, 4, 2023

MOBILNO RECIKLAŽNO DVORIŠTE U SV. PETRU U ŠUMI

MOBILNO RECIKLAŽNO DVORIŠTE U SV. PETRU U ŠUMI

Obavještavamo Vas da je na lokaciji „Stara farma“ postavljeno mobilno reciklažno dvorište, koje služi odvojenom prikupljanju i skladištenju manjih količina posebnih vrsta otpada iz kućanstva. Mobilno reciklažno dvorište biti će na navedenoj lokaciji u periodu od 7. kolovoza do 11. kolovoza 2023.godine.

Radno vrijeme:

·        ponedjeljak, srijeda i petak od 12:00 do 15:00 sati

·        utorak i četvrtak od 15:00 do 18:00 sati

U mobilno reciklažno dvorište  možete odložiti slijedeće vrste otpada:

 • papir i karton,
 • ambalaža od plastike, metala i stakla,
 • ambalaža koja sadrži ostatke opasnih tvari,
 • ostala plastika, staklo i metali,
 • tekstil,
 • baterije i akumulatori,
 • lijekovi,
 • boje, tinta, ljepila, smole,
 • otpadna ulja (i jestiva i motorna),
 • otpadne gume,
 • glomazni otpad
 • EE otpad,
 • fluorescentne i štedne žarulje.

Dokumenti Datum
Općina SV. PETAR U ŠUMI - plakat 2023..pdf 4. kolovoz 2023.