Vijest

stu, 27, 2014

Sjednica općinskog vijeća 27.11.2014.

Sjednica općinskog vijeća  27.11.2014.

Deveta sjednica općinskog vijeća održat će se u četvrtak 27.11. 2014. s početkom u 18.00 sati u prostoriji Hrvatske čitaonice.
Za sjednicu je predložen slijedeći dnevni red:


DNEVNI   RED

0.      Verifikacija zapisnika sa 8. Sjednice Općinskog vijeće Općine Sv. Petar u Šumi;

1.      Proračuna Općine Sv. Petar u Šumi za 2015.g. i Projekcije za 2016-2017.g.- I. čitanje;

2.      Odluka o vrijednosti  boda za plaćanje komunalne naknade;

3.      Odluka o izmjeni Odluke o komunalnoj naknadi;

4.      Izmjena odluke o socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti;

5.      Informacija o komunalnim projektima;

6.      Vijećnička pitanja.

Predsjednik Općinskog vijeća

    Neven Turčinović, v.r.

Dokumenti Datum