Vijest

tra, 5, 2019

PRIJAVA NA NATJEČAJ WiFi4EU

PRIJAVA NA NATJEČAJ WiFi4EU

Općina Sv. Petar u Šumi jučer je podnijela zahtjev za WiFi4EU natječaj za nabavu vaučera od 15000 eura s ciljem osiguranja visokokvalitetnog besplatnog pristupa internetu.

WiFi4EU besplatni pristup internetu namijenjen je za građane i posjetitelje preko pristupnih točaka za Wi-Fi na javnim prostorima kao što su parkovi, trgovi, uprave, knjižnice i zdravstveni centri u cijelom EU-u. Vaučeri koje u okviru inicijative financira Europska komisija dodijelit će se kao potpora općinama za instaliranje pristupnih točaka za Wi-Fi u središtima javnog života, koje će ugraditi poduzeća za instaliranje bežičnog interneta.

Raspoloživi budžet je 51 milijun EUR, a pozitivno ocijenjeni prijavitelji dobit će vaučere u vrijednosti od 15 000 eura. Očekuje se da će općina Sv. Petar u Šumi ostvariti pravo na vaučer, a osiguralo bi se 9 vanjskih i dvije unutarnje pristupne točke za Internet na području općine.

Dokumenti Datum