Vijest

stu, 29, 2021

PLAN UKUPNOG RAZVOJA OPĆINE SV. PETAR U ŠUMI- ANKETNI UPITNIK

PLAN UKUPNOG RAZVOJA OPĆINE SV. PETAR U ŠUMI- ANKETNI UPITNIK

Općina Sveti Petar u Šumi pokrenula je izradu Plana ukupnog razvoja Općine Sveti Petar u Šumi za razdoblje 2021.-2027. Svrha izrade Plana ukupnog razvoja je stvaranje strateške podloge uspješnom i učinkovitom upravljanju razvojem Općine, odnosno pružiti smjernice lokalnoj samoupravi i nositeljima razvoja za bolje korištenje sredstava iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova.

Glavni cilj Plana ukupnog razvoja je pružiti strateški okvir i program s utvrđenom vizijom, strateškim ciljevima, prioritetima te mjerama za konkretne razvojne projekte i aktivnosti te mehanizmima provedbe i načinima praćenja provedbe dokumenta.

 

Općina je imenovala i lokalnog koordinatora za obavljanje i koordinaciju poslova strateškog planiranja na lokalnoj razini kojem se s pitanjima i prijedlozima možete svakodnevno obratiti na e-mail adresu: procelnik@svetipetarusumi.hr

 

Molimo Vas da popunite anketni upitnik s Vašim projektnim idejama,  kako bismo ih uključili u izradu Plana ukupnog razvoja.  Osim toga, molim da date svoje viđenje postojećeg stanja i mogućnosti u dodatnim upitnicima.

 

Upitnici su namijenjeni svim stanovnicima Općine, a za ispunjavanje upitnika potrebno je 5 minuta. 

Molimo da anketni upitnik ispunite do 10. prosinca 2021.

 

PROJEKTNE IDEJE https://forms.gle/B7QJXVxaf1uYLKUc9

GOSPODARSTVO https://forms.gle/bMXiecd9rahpr6hv6

OPĆA INFRASTRUKTURA https://forms.gle/L7PmeG2Ga5GzPj697

 

S poštovanjem,

 

Načelnik Općine Sv. Petar u Šumi

dr.sc. Mario Bratulić

 

Dokumenti Datum