Vijest

ruj, 23, 2021

PODJELA SPREMNIKA ZA ODVOJENO PRIKUPLJANJE OTPADA ZA KORISNIKE KOJI ISTE NISU PREUZELI

PODJELA SPREMNIKA ZA ODVOJENO PRIKUPLJANJE OTPADA  ZA KORISNIKE KOJI ISTE NISU PREUZELI

Dana 29.09.2021. (srijeda) provodi se podjela spremnika za odvojeno prikupljanje otpada za korisnike koji do sada nisu iste preuzeli. Korisnicima se dodjeljuju PLAVI spremnici za odlaganje papira i kartona i ŽUTI spremnici za odlaganje plastične i metalne ambalaže, a korisnicima koji već posjeduju ZELENE spremnike za miješani komunalni otpad te su zaduženi kod komunalnog poduzeća Usluga d.o.o. iz Pazina. 

 

Vrijeme preuzimanja: 11:00 do 18:00 sati

na prostoru „STARA FARMA“- Slavčići