Vijest

srp, 5, 2022

NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE SVETI PETAR U ŠUMI

NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE SVETI PETAR U ŠUMI

Općina Sv. Petar u Šumi objavljuje javni natječaj za prodaju nekretnina u svom vlasništvu. Prodaji se izlaže građevinsko zemljište pretežito stambene namjene naselja Sv. Petar u Šumi. Rok za dostavu ponuda je deset (10) dana od dana objave obavijesti o javnom Natječaju u dnevnom listu "Glasa Istre" i objave Natječaja na Oglasnoj ploči i web stranici Općine Sveti Petar u Šumi, odnosno do 15.07.2022.g. do 15.00 sati neovisno o načinu dostave.

Nepravovremene i nepotpune ponude neće se razmatrati.

Obavijest o javnom Natječaju za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Sveti Petar u Šumi prikupljanjem pisanih ponuda objavljena je u dnevnom listu «Glas Istre» dana 5. srpnja 2022. godine. Cjeloviti tekst javnog Natječaja objavljen je istoga dana na Oglasnoj ploči Općine Sveti Petar u Šumi i web stranicama Općine Sveti Petar u Šumi (www.svpetarusumi.hr)

Za sve informacije i obavijesti vezane uz ovaj Natječaj kao i dogovor oko razgledavanja nekretnine svi zainteresirani mogu se obratiti Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Sv. Petar u Šumi, Sv. Petar u Šumi 6 ili putem telefona broj 052 / 686 444.

U prilogu: Javni natječaj

Načelnik Općine Sv. Petar u Šumi

                                                                                                dr.sc. Mario Bratulić