Vijest

vlj, 3, 2021

NAŠI PROJEKTI- ASFALTIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA U OPĆINI

NAŠI PROJEKTI- ASFALTIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA U OPĆINI

Koncem prošle godine asfaltirano je više tisuća metara nerazvrstanih cesta na području općine Sv. Petar u Šumi. Temeljito je obnovljena i asfaltirana dionica „stare dolinje ceste“ od Slavčići do Dajčići i županijske ceste.

„Dolinja cesta“ bila je prvi puta asfaltirana sedamdesetih godina prošlog stoljeća u vrijeme dok je kroz razne samodoprinose i aktivnosti, asfaltirana cesta za Pazin i pogon mesne industrije u poslovnoj zoni Škripelj. Nakon 50 godina, učestalog krpanja i sanacija osigurana su sredstva i stvoreni uvjeti da se stara supetarska cesta asfaltira. Ukupno je asfaltirano oko 800 m dužnih ceste prosječne širine preko 4 m koja je značajna i kao paralelna prometnica sa županijskom cestom od Placa preko kružnog toka za Gorince i Pazin. Cesta povezuje i županijsku cestu s naseljem Dajčići, Kućom od kobasica i željezničkim kolodvorom.

U istom razdoblju sanirano je još oštećenja na općinskim nerazvrstanim cesta u selima Turčinovići, Banovci, Dolinci, Gljušćići, Dajčići, Grčeti i na cesti kod stare farme.  Do ožujka će se odraditi nove aktivnosti na sanaciji nerazvrstanih cesta te će biti saniran asfaltni kolnik na nerazvrstanim općinskim cestama u selima Macukini, Gljušćići i Dolinci.   

Dokumenti Datum