Vijest

svi, 18, 2023

JAVNI NATJEČAJ za imenovanje u JUO na radno mjesto Pročelnika/Pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sveti Petar u Šumi

JAVNI NATJEČAJ za imenovanje u JUO na radno mjesto   Pročelnika/Pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sveti Petar u Šumi

Temeljem članka 17. i 19. stavak 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11., 4/18., 96/18. i 112/19.), Načelnik Općine Sveti Petar u Šumi raspisuje JAVNI NATJEČAJ za imenovanje u JUO na radno mjesto Pročelnika/Pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sveti Petar u Šumi. U privitku natječaj: