Vijest

vlj, 21, 2021

NOVI PROJEKTI- SPORTSKI CENTAR SV. PETAR U ŠUMI

NOVI PROJEKTI- SPORTSKI CENTAR SV. PETAR U ŠUMI

Općina Sv. Petar u Šumi ove godine pokrenut će novi veliki supetarski projekt " Uređenje sportskog centra Sv. Petar u Šumi“ na postojećem prostoru zone sporta i rekreacije. Projektom se uređuje kompleks postojećeg nogometnog stadiona, malonogometnog igrališta i cjelokupnog prostora u sklopu kojega će se urediti šest sportskih borilišta s pratećom komunalnom infrastrukturom.

Projekt se sastoji od više pod projekata koji uključuju uređenje fasade polivalentne zgrade, uređenje nogometnog stadiona s postavljanjem kontejnerskih svlačionica, izgradnjom dva parkirališta, malonogometnog igrališta s umjetnom travom, vanjskog fitnessa, dječjeg parka, skate parka i nacionalnog centra pljočkanja s rasvjetom i videonadzorom.

·       U sklopu nogometnog stadiona postavit će se panel ograda, vrata, postaviti prefabricirani  kontejnerski objekti svlačionica s istočne strane stadiona, sanirati zidove ograde i tribina te rekonstruirati elektroinstalacije.

Na prostoru sadašnjeg sportsko rekreacijskog prostora uredit će se najmoderniji sportski kompleks na području Istre koji će se sastojati od više sportskih borilišta:

·       Malonogometno igralište s umjetnom travom izgradit će se potpuno novo igralište s umjetnom travom standardnih dimenzija, tribinama i ogradom. Igralište će biti osvjetljeno Led rasvjetom za noćno korištenje.

·       Skate park će se urediti na platou do malonogometnog igrališta na kojemu će biti postavljeno 10 skate sprava iz koncepta Rhino skatepark systems i kao takav biti će jedinstven na području Istre.  

·       Dječji park opremit će se i urediti na prostoru između skate parka i vanjskog fitnesa gdje će biti postavljene polivalentne sprave i igrala s zaštitnom gumenom podlogom.

·       Fitness park na otvorenom nastavlja se na dječji park i postavit će se do terase fitness dvorane. U sklopu parka biti će postavljeno desetak fitness sprava s hidrauličkim sustavom i sprave za  street  workout.

·       Nacionalni centar pljočkanja izgradit će se na travnatom igralištu kojega su i dosada koristili supetarski pljočkari za treninge i natjecanja.U suradnji s Pljočkarskim Savezom Hrvatske (PSH) i Istarskim pljočkarskim savezom uredit će se „Nacionalni centar pljočkanja “ sa ciljem unapređivanja “tradicijske pučke igre -pljočkanje” u Republici Hrvatskoj.  Realizacija „centra pljočkanja“ predstavlja i značajan doprinos u prezentaciji Hrvatske kulturne baštine. Skupština PSH, na svojoj redovnoj godišnjoj skupštini, donijela jednoglasnu odluku o davanju podrške inicijativi Općine Sv. Petar u Šumi, da se u okviru planiranog sportskog centra u Sv. Petru u Šumi uredi „nacionalni centar pljočkanja“. Centar će se sastojati od dva natjecateljska bloka, svaki s pet staza što će u konačnici biti 10 staza. 

Sa sjeverne strane centra uredit će se mala tribina za rezervne igrače, prateće osoblje ekipe i gledatelje. U sklopu centra biti će postavljeni prefarbicirani kontejneri za spremište i sanitarije, a uredit će se šetnica, hortikultura i prostor za druženje. Sukladno propozicijama postavit će se elektronski semafori s ostalim pomagalima, a sam centar će biti osvjetljen Led rasvjetom za noćno korištenje.

Nakon realizacije projekta, Međunarodna asocijacija pljočkanja koja okuplja sportaše koji se bave pljočkanjem i sportovima bliskima pljočkanju sa područja Europe imat će svoje sjedište u Sv. Petru u Šumi.

Dokumenti Datum