Vijest

sij, 19, 2022

NATJEČAJ ZA SUFINANCIRANJE DJELATNOSTI DADILJA

NATJEČAJ ZA SUFINANCIRANJE DJELATNOSTI DADILJA

Općina Sv. Petar u Šumi raspisuje NATJEČAJ ZA SUFINANCIRANJE DJELATNOSTI DADILJA IZ PRORAČUNA OPĆINE SV. PETAR U ŠUMI za razdoblje od 1. siječnja 2022. do 31. kolovoza 2022. godine. U prilogu natječaj i dokumentacija:

Na temelju st. 3. čl. 5.  Odluke o uvjetima i načinu sufinanciranja djelatnosti dadilja iz proračuna općine Sveti Petar u Šumi (Službene novine Grada Pazina broj 46/21) JUO općine Sveti Petar u Šumi objavljuje

 

OGLAS/NATJEČAJ

ZA SUFINANCIRANJE DJELATNOSTI DADILJA IZ PRORAČUNA OPĆINE SVETI PETAR U ŠUMI

 

roditelji/roditelj mogu podnijeti zahtjev za upis u vremenu

 od 20. siječnja 2022. do 31. siječnja 2022. godine

 

1.       Natječaj se raspisuje za sufinanciranje u periodu od 01. siječnja 2022.g. do 31. kolovoza 2022.g.

2.       Sufinanciranje ostvaruju roditelji djece do navršene tri godine života odnosno do ostvarenja prava upisa u vrtićki program, a pod slijedećim uvjetima:

2.1. da dijete i roditelj/i žive u zajedničkom kućanstvu sa prebivalište na području općine Sveti Petar u Šumi, čija je adresa prebivališta evidentirana u evidenciji Ministarstva unutarnjih poslova jednaka adresi iskazanoj u evidenciji Ministarstva financija, Poreznoj upravi;

2.2. da su oba roditelja djeteta zaposlena,

2.3. da je dijete na čuvanju, brizi i skrbi u trajanju istovjetnom dužini trajanja programa koji se provode u ustanovi predškolskog odgoja i obrazovanja (poludnevni i cjelodnevni program),

2.4. da roditelji/roditelj nemaju iskazano dospjelo dugovanje prema Općini u trenutku podnošenja zahtjeva za sufinanciranje

2.5. uvjeti po točkama 2.1-2.4.  moraju biti ispunjeni kumulativno.

2.6. sve odredbe koje se odnose na roditelje, odnose se i na skrbnike i udomitelje te roditelja koji nije u braku ili izvanbračnoj zajednici.

 

3.       Za ostvarivanje prava na sufinanciranje roditelji/roditelj, skrbnik je dužan JUO dostaviti slijedeću dokumentaciju:

 

3.1. pismeni zahtjev za sufinanciranje;

3.2. preslik osobne iskaznice za sve članove kućanstva (roditelja/e/ skrbnika/ke i djece);

3.3. dokaz o zaposlenju za oba roditelja, skrbnika - potvrda ili elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o trenutačnom zaposlenju roditelja, ne starije od 3mjeseca, odnosno jednakovrijedna isprava koju je izdalo nadležno tijelo u inozemstvu, ukoliko je roditelj zaposlen u inozemstvu i nije obveznik hrvatskih propisa o mirovinskom osiguranju, ovjereni prijevod (potvrda poslodavca, porezna kartica i slično);

3.4. preslik izvoda iz matične knjige rođenih za dijete

3.5. preslik ugovora sklopljenog između roditelja i obrta registriranog za djelatnost dadilja

3.6. uvjerenje o mjesečnim primanjima za oba roditelja

 

4.       Mjerila i kriterij za bodovanje i rangiranje zahtjeva

 

Mjerila

Bodovi

-          dijete samohranog roditelja

6

-          dijete s teškoćama u razvoju

5

-          dijete zaposlenih oba roditelja

4

-          dijete iz obitelji s troje i više djece

a)       za više od troje djece u obitelji

b)       za troje djece u obitelji

c)        za dvoje djece u obitelji

 

3

2

1

-          socijalni status

a)       prosječni neto dohodak po članu od:   1.500,00-2.000,00

b)        prosječni neto dohodak po članu od:  2.001,00-3.000,00

c)        prosječni neto dohodak po članu od:   3.001,00-4.000,00

d)       prosječni neto dohodak po članu od    4.001,00-5.000,00

e)       prosječni neto dohodak po članu od:   5.001,00 i više

 

5

4

3

2

1

 

Ako nakon primjene utvrđenih kriterija više djece ostvari jednak broj bodova svrstavaju se po datumu rođenja djeteta, od starijeg ka mlađemu.

5. Informacije o predaji zahtjeva

- Zahtjev sa popratnom dokumentacijom može se podnijeti direktno u prostorije općine Sveti Petar u Šumi na adresi Sv. Petar u Šumi 6 ili skenirano putem maila na mail adrese: procelnik©svpetarusumi.hr; financije©svpetarusumi.hr

- Roditelji koji su već dostavili dokumentaciju za sufinanciranje ne moraju ponovno dostavljat istu temeljem ovog Oglasa/Natječaja, već se dostavlja samo ispunjen i potpisan Obrazac zahtjeva koji čini sastavni dio ovog dokumenta, a ako nije dostavljena sva dokumentacija sukladno točki 3. dostavlja se samo nedostavljena.

Sv. Petar u Šumi, 19.01.2022.                                                          

Općina Sveti Petar u Šumi

Jedinstveni upravni odjel

 

Dokumenti Datum
Obrazac-Zahtjev za sufinanciranje.doc 19. siječanj 2022.
Natječaj-Oglas - Sufinanciranje dadilja.pdf 19. siječanj 2022.