Vijest

ruj, 9, 2019

OPĆINA SUFINANCIRA RADNE BILJEŽNICE I ŠKOLSKI PRIBOR ZA SVE UČENIKE

OPĆINA SUFINANCIRA RADNE BILJEŽNICE I ŠKOLSKI PRIBOR ZA SVE UČENIKE

Općina Sv. Petar u Šumi će ove godine sufinancirati nabavu radnih bilježnica i školskog pribora za sve učenike od 1. do 8. razreda područne osnovne škole u Sv. Petru u Šumi.

Sagledavajući iskazane potrebe i mogućnosti proračuna Općine, odlukom načelnika Općine sufinancirati će se nabava radnih bilježnica i školskog pribora za sve učenike od 1. do 8. razreda osnovne škole u Sv. Petru u Šumi.

Financijska pomoć dodijeliti će se roditeljima učenika koji imaju prebivalište na području Općine Sv. Petar u Šumi u iznosu od 200,00 kn za svako dijete.

Financijska pomoć radi ostvarivanja prava za sufinanciranje nabave školskih udžbenika od 200,00 kn realizirati će se na način da će se dodijeljeni iznos uplatiti na tekući račun roditelja nakon dostave zahtjeva u Jedinstveni upravni odjel općine do zaključno 30. rujna 2019. godine. 

Uz dobre želje u novoj školskoj godini!