Vijest

lis, 20, 2021

PLAN RAZVOJA OPĆINE SV. PETAR U ŠUMI- RADIONICE

PLAN RAZVOJA OPĆINE SV. PETAR U ŠUMI- RADIONICE

Općina Sv. Petar u Šumi pokreće održavanje radionica za izradu Plana ukupnog razvoja Općine Sv. Petar u Šumi koje se organiziraju u postupku izrade Plana ukupnog razvoja Općine Sveti Petar u Šumi za razdoblje 2021.-2027. godina. Plan ukupnog razvoja Općine Sveti Petar u Šumi izrađuje se sa ciljem planskog razvoja Općine i mogućnosti kandidiranja projekata za sufinanciranje na nacionalnoj i europskoj razini.

Radionice će se održati u dva radna dana tijekom listopada i studenog 2021.

Radionice se organiziraju prema slijedećem rasporedu:

·       PREDSTAVNICI CIVILNOG SEKTORA I JAVNO PRAVNIH TIJELA NA PODRUČJU OPĆINE SVETI PETAR U ŠUMI, srijeda 27. listopada u 11:00 sati, Hrvatska čitaonica

·       ČLANOVI PREDSTAVNIČKOG I IZVRŠNOG TIJELA OPĆINE SVETI PETAR U ŠUMI, srijeda 27. listopada u 17:00 sati,  Hrvatska čitaonica

 

Ostale dvije radionice će se održati u terminu studeni 2021.

·       PODUZETNICI NA PODRUČJU OPĆINE SVETI PETAR U ŠUMI

·       POLJOPRIVREDNICI NA PODRUČJU OPĆINE SVETI PETAR U ŠUMI

Mole se svi pozvani, a zainteresirani da se odazovu te se uključe u aktivnost na radionici kako bi se izradio kvalitetan i provediv Plan ukupnog razvoja Općine Sveti Petar u Šumi.

PLAN UKUPNOG RAZVOJA OPĆINE SVETI PETAR U ŠUMI ZA RAZDOBLJE 2021.-2027. GODINA

Plan ukupnog razvoja je dokument koji sadrži sažeti prikaz realno ostvarivih preferencija zajednice kao rezultat zajedničkog angažmana na rješavanju problema i potreba jedinice lokalne samouprave. Služi kao vodič i okvir lokalnoj samoupravi u procesu razvoja. Osim toga, potencijalnim investitorima daje uvid u strategiju zajednice u koju žele ulagati, dok je za donatore osnovni dokument na temelju kojega odlučuju o raspodjeli bespovratnih sredstava. Njegova svrha je stvoriti sveobuhvatni održivi razvoj zajednice, optimalno korištenje resursa, postizanje zadanih ciljeva razvoja te zadovoljstvo stanovnika zajednice

A. VAŽNOST IZRADE PLANA UKUPNOG RAZVOJA ZA OPĆINU MOŽE SE PROMATRATI KAO:

·       Prilika za unaprjeđenje koncepta razvoja Općine;

·       Mogućnost definiranja novih ciljeva u skladu sa trenutnom ekonomskom  situacijom;

·       Mogućnost brandiranja Općine;

·       Zakonska obveza sukladno Zakonu o strateškom planiranju;

·       Stvaranje podloge za uspješno korištenje EU sredstava.

 

 

B. POSTUPAK IZRADE PLANA UKUPNOG RAZVOJA

Postupak izrade moguće je podijeliti u četiri koraka:

·       pregled i prikaz statističkih podataka o Općini Sveti Petar u Šumi

·       održavanje radionica sa ciljanim skupinama (poduzetnici, poljoprivrednici, civilni sektor, javni sektor)

·       obrada podataka i donošenje konkretnih prijedloga razvoja te izrade baze projekata privatnog i javnog sektora kao preduvjet za korištenje bespovratnih sredstava,

·       pregled i prijedlog financiranja projekata iz baze projekata za naredno razdoblje.

 

C. VAŽNOST SUDJELOVANJA NA RADIONICAMA

Na radionicama ciljane skupine odrađuju 3 teme:

Ø  Analiza ostvarenih projekata i rezultata u prethodnom razdoblju;

Ø  SWOT analiza iz koje se dobije viđenje razvojnih mogućnosti, prednosti, prijetnji i nedostataka u razvoju Općine i ciljnih skupina. Pomoću navedenih podataka dolazi se do  uvida u želje i mogućnosti razvoja iz viđenja njezinog stanovništva;

Ø  Prijedlog projekata razvoja te prijedlog projekata za razvoj pojedinačnih sektora.  Unutar ove teme ciljne skupine  daju svoje mišljenje što nedostaje Općini da bi se kvalitetnije razvijao njihov sektor, konkretno što Općina mora napraviti da bi sektor lakše ostvario ciljeve rasta i razvoja. Na kraju ciljne skupine daju prijedloge razvoja svojih subjekata (pravne osobe, OPG-ovi,  privatni iznajmljivači, javne ustanove…) s ciljem stjecanja boljeg uvida u njihove potrebe- konkretno, informacije o tome u kojem smjeru planiraju razvijati svoje poslovanje, a navedeno će biti podloga za ostvarenje mogućnosti sufinanciranja bespovratnim sredstvima raznih donatora nakon što se prijedlozi uvrste u Plan ukupnog razvoja.

 

Molimo Vas da se odazovete na radionicu kako bismo zajedno uspjeli izraditi što kvalitetniji strateški dokument kao podlogu za daljnji smjer razvoja svih stanovnika Općine Sveti Petar u Šumi.

Općina Sv. Petar u Šumi

Načelnik dr.sc. Mario Bratulić