Vijest

ožu, 28, 2017

Javni natječaj

Javni natječaj

Javni natječaj za financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro na području Općine Sv. Petar u Šumi za 2017. godinu

Temeljem članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (“Narodne novine, broj 26/15), članka 24. Statuta Općine Sv. Petar u Šumi (“Službene novine Grada Pazinaˮ broj 20/09, 28/09 i 11/10), članka 14. Pravilnika o financiranju programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro na području Općine Sv. Petar u Šumi, Klasa:011-01/16-01/01; Urbroj: 2163/03-04-02-16-1,  te članka 1. i 2. Odluke o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Općine Sv. Petar u Šumi za 2017. godinu namijenjenih financiranju programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro na području Općine Sv. Petar u Šumi, Klasa: 400-06/17-01/01; Urbroj: 2163/03-04-02-17-1, Općinski načelnik Općine Sv. Petar u Šumi raspisuje:  Javni natječaj za financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro na području Općine Sv. Petar u Šumi za 2017. godinuObjavljuje se: Javni natječaj Upute za prijavitelje Dodatni prilozi: 1. Opisni obrazac OPO 2. Obrazac proračuna OPR 3. Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja – DF 4. Popis priloga koje je potrebno priložiti uz prijavu 5. Obrazac za procjenu kvalitete prijave OK 6. Obrazac ugovora o financiranju 7. Obrazac za opisni izvještaj – OPI 8. Obrazac za financijski izvještaj – FINI