Vijest

sij, 7, 2019

UREĐENJE DJEČJEG PARKA U VRTIĆU

UREĐENJE DJEČJEG PARKA U VRTIĆU

Početak godine je donio nove aktivnosti u Općini Sv. Petar u Šumi. Danas je sanirano dvorište supetarskog dječjeg vrtića-dječjeg parka sa spravama. U novo nabavljeni pješčanik postavljen je novi pijesak, sanirana je kompletna podloga s ugradnjom kamenog materijala i rizle na cjelokupnoj površini prostora za igru.

Danas su na pripremljenu betonsku podlogu postavljene nove gumene kocke za mini vanjsku igraonicu. Na nekoliko mjesta majstori su sanirali  oštećenu fasadu, a u tijeku je dobava novih igrala koja će biti uskoro postavljena. U proračunu općine planirano je niz programa i aktivnosti za najmlađe stanovnike naše općine uz redovito financiranje rada dječjega vrtića u iznosu od preko 600 tisuća kuna godišnje. Općina Sv. Petar u Šumi najveći postotak od poreznih priliva u Hrvatskoj izdvaja za mjere populacijske politike i financiranje rada dječjeg vrtića.

Dokumenti Datum