Vijest

svi, 7, 2023

SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Sv. Petar u Šumi sazvao je 13. Sjednicu Općinskog vijeća Općine Sv. Petar u Šumi za 11. svibnja 2023. godine (četvrtak) s početkom u 18.00 sati u zgradi “Čitaonica”, Sveti Petru u Šumi. Za sjednicu je predložen slijedeći dnevni red:

0. Verifikacija zapisnika sa 11. i 12. Sjednice Općinskog vijeće Općine Sv. Petar u Šumi;

1. Izvješće o ostvarenju Proračuna Općine Sveti Petar u Šumi za 2022. godinu;

2. Izvješće o ostvarenju Programa gradnje komunalne infrastrukture Općine Sveti Petar u Šumi za 2022. godinu,

3. Izvješće o ostvarenju Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Sveti Petar u Šumi za 2022. godinu

4. Prijedlog Odluke o donošenju UPU sunčane elektrane Škripelj,

5. Prijedlog Odluke o zajedničkom obavljanju komunalnih djelatnosti;

6. Prijedlog Odluke o upravljanju nekretninama

7. Izvješće o radu Općinskog načelnika za razdoblje srpanj-prosinac 2022.g;.

8. Prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Općine Sveti Petar u Šumi;

9. Odluka o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sveti Petar u Šumi;

10. Prijedlog Odluke o osnivanju vlastitog pogona;

11. Prijedlog Izmjena Odluke o koeficijentu i osnovici za obračun plaće i naknade dužnosnika Općine Sveti Petar u Šumi;

12. Prijedlog Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Sv. Petar u Šumi;

13. Prijedlog Pravilnika o poslovanju vlastitog pogona;

14. Prijedlog Pravilnika o ocjenjivanju službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Sveti Petar u Šumi;

15. Vijećnička pitanja.

Predsjednik Općinskog vijeća Nadir Brešćić, v.r.