Vijest

kol, 17, 2021

DODATNA PODJELA SPREMNIKA ZA ODVOJENO PRIKUPLJANJE OTPADA

DODATNA PODJELA SPREMNIKA ZA ODVOJENO PRIKUPLJANJE OTPADA

Od 29.07.2021. do 02.08.2021. godine provodila se podjela spremnika za odvojeno prikupljanje otpada. Korisnicima su podijeljeni PLAVI spremnici za odlaganje papira i kartona i ŽUTI spremnici za odlaganje plastične i metalne ambalaže. Spremnici su podijeljeni korisnicima koji već posjeduju ZELENE spremnike za miješani komunalni otpad te su zaduženi kod komunalnog poduzeća Usluga d.o.o. iz Pazina. Kako podjeli spremnika iz različitih razloga nisu svi bili u mogućnosti se odazvati, dana 20.08.2021. g. (petak) vršit će se dodatna podjela spremnika.

 

Vrijeme preuzimanja: 10:00 do 15:00 h   i   16:00 do 19:00 h

na prostoru „STARA FARMA“, Slavčići

 

Napomena:

Spremnike preuzimaju osobe koje su zadužene za odvoz otpada kod komunalnog poduzeća Usluga d.o.o. Pazin uz predočenje osobne iskaznice. Ukoliko će određena osoba (susjed, rodbina i sl.) preuzeti spremnike za drugu osobu, mora na uvid donijeti osobnu iskaznicu osobe za koju preuzima spremnike i potpisuje se kod preuzimanja.

Do daljnjeg neovisno o preuzetim spremnicima prikupljanje otpada nastavlja se realizirat kao i do sad putem „zelenih otoka“ odnosno sve do momenta kad iste komunalno poduzeće ne povuče.

O početku i rasporedu pražnjenja osobnih spremnika za odvojeno prikupljanje otpada svi će biti pravovremeno obaviješteni od strane komunalnog poduzeća Usluga d.o.o. Pazin.

Dokumenti Datum
OBAVIJEST o preuzimanju osobnih spremnika za otpad.pdf 17. kolovoz 2021.