Vijest

svi, 7, 2019

AKTIVNOSTI U POSLOVNOJ ZONI ŠKRIPELJ

AKTIVNOSTI U POSLOVNOJ ZONI ŠKRIPELJ

Prva faza radova na čišćenju i pripremi terena u poduzetničkoj zoni Škripelj uspješno je odrađena, očišćena je sva planirana površina na oko 10.000 m². Plan je da se na spomenutoj lokaciji formira 4 građevinske parcele za izgradnju poduzetničkih objekata.

Na slijedećoj sjednici općinskog vijeća donijet će se Odluka o uvjetima prodaje nekretnina i mjerama poticanja poduzetništva na području poduzetničke zone „Škripelj“. Prilikom čišćenja terena i siječe drveća skupljena je određena količina drva koja će se prodati nakon javnog poziva  po definiranoj cijeni.

U sklopu projekta proširenja i opremanja poslovne zone Škripelj ubrzo će se pokrenuti procedure za prodaju zemljišta i početak opremanja poslovne zone. Na prostoru koji ovom prilikom također očišćen a nalazi se ispred sela Grgani i poslovne zone, urediti će se mali park i odmorište. 

Dokumenti Datum