Vijest

ruj, 21, 2023

NATJEČAJ ZA ZAPOŠLJAVANJE KOMUNALNOG/PROMETNOG REDARA

NATJEČAJ ZA ZAPOŠLJAVANJE KOMUNALNOG/PROMETNOG REDARA

Pozivamo zainteresirane kandidate da se prijave na natječaj za zapošljavanje komunalnog i prometnog redara na neodređeno vrijeme na području Općina Tinjan, Sv. Petar u Šumi i Karojba uz probni rok od 3 mjeseca. Natječaj je otvoren do 29. rujna 2023. U prilogu su materijali natječaja.

LInk: https://tinjan.hr/opcina/novosti/natjechaj-za-prijem-u-sluzhbu-komunalni-prometni-redar