Vijest

pro, 3, 2021

STRUČNO SAVJETOVANJE UPRAVE ZA ŠPORT

STRUČNO SAVJETOVANJE UPRAVE ZA ŠPORT

Stručno savjetovanje „Digitalizacija i informatizacija sporta kao alat za poboljšanje sustava financiranja i izgradnju sportske infrastrukture na razini JLPRS“ u organizaciji Uprave za šport Ministarstva turizma i sporta održano je u četvrtak 2. prosinca 2021. godine u Hrvatskoj kući od kobasica u Svetom Petru u Šumi.

Drugo u nizu stručno savjetovanje održano je s ciljem boljeg upravljanja i iskoristivosti različitih financiranja u sustavu sporta na razini lokalne i regionalne (područne) samouprave te upoznavanja s dinamikom i značajem provedbe Nacionalnog programa športa 2019. - 2026. Stručno savjetovanje se održalo u dva dijela, za predstavnike općina, gradova i županija i za pravne osobe u sustavu sporta.

Ravnatelj Uprave za sport Krešimir Šamija istaknuo je značaj donošenja prve strategije u području sporta, Nacionalnog programa športa 2019. - 2026., koja je dodatno uporište za poboljšanje sustava sporta. Implementacijom dosad nerealiziranih mjera iz nacionalne strategije napravit će se poboljšanja u području financiranja sporta, kategorizacije sportova, prava sportaša, poticanja zdravstveno-usmjerenog tjelesnog vježbanja i još boljeg upravljanja sustavom. Tijekom stručnog savjetovanja načelnik Općine Sveti Petar u Šumi prezentirao je izgradnju projekta "Sportski centar - Sveti Petar u Šumi" kao primjer  dobre suradnje i pozitivne prakse na prostoru Istarske županije.

U sklopu stručnog savjetovanja predstavljene su mogućnosti koje lokalne i regionalne (područne) samouprave imaju apliciranjem na natječaje Ministarstva turizma i sporta, kao i na korištenje europskih sredstava te koji su alati kako unaprijediti financiranje i funkcioniranje sustava sporta na lokalnoj razini. Obrađene su teme poput informacijski sustav u sportu, potpora lokalnom sportu iz državnog proračuna i EU sredstava, sportska infrastruktura u funkciji razvoja sporta na razini JLPRS, a kroz panel diskusiju otvorena je rasprava oko prezentiranih tema savjetovanja i otvorenih pitanja.  Na savjetovanju su prezentirana iskustva i primjeri dobre prakse iz Sv. Petra u Šumi  i CRO race biciklističke utrke.

Dokumenti Datum