Vijest

srp, 22, 2019

UREĐENA DVA NOVA DJEČJA PARKA

UREĐENA DVA NOVA DJEČJA PARKA

Općina Sv. Petar u Šumi je koncem prošlog tjedna, a sukladno planiranim programima za ovu godinu uredila dva nova dječja parka s igralima. Uređen je dječji park u sklopu sportskog centra Dolinci i dječja igraonica na glavnom trgu.

Dječji parkić u sklopu glavnoga trga imat će četiri nova igrala: dvije njihalice, tobogan i klackalicu  te će uz već uređeni park s dosta hladovine biti novo mjesto za igru naših najmlađih supetaraca. U sklopu sportskog centra Dolinci-Bezjaki  uređen je prostor s jugozapadne strane koji se je nekada koristio za potrebe veterinarske službe. U parkić je  postavljeno pet sprava: ljuljačka, tobogan, greda, njihalica i klackalica, a postavljeni su kameni blokovi koji će se koristiti za odmorišta. Tijekom ljetnih mjeseci općina će nastaviti su uređivanjem dječjih parkova te će se u kolovozu urediti veliki dječji park Gorinci-Banovci s osam igrala. U narednih dvije godine u planu je urediti najmanje šest dječjih parkova na području općine Sv. Petar u Šumi.

Općina sukladno svojoj pozitivnoj demografskoj politici na jesen nastavlja sa sufinanciranjem produženog boravka u školi i novom grupom cjelodnevnog programa u dječjem vrtiću. Za svakog učenika osnovne škole osigurano je 200 kn za nabavu radnih bilježnica.

Demografske mjere općine jedan su od prioriteta u proračunu općine.

Dokumenti Datum