Vijest

srp, 25, 2022

MOBILNO RECIKLAŽNO DVORIŠTE

MOBILNO RECIKLAŽNO DVORIŠTE

MOBILNO RECIKLAŽNO DVORIŠTE Mobilno reciklažno dvorište se od 25. do 29. srpnja 2022. nalazi u Sv. Petru u Šumi, Slavčići bb kod Stare farme. Radno vrijeme: • ponedjeljak, srijeda i petak (12:00-15:00 sati) • utorak i četvrtak (15:00-18:00 sati)

Mobilna reciklažna dvorišta su pokretne jedinice koje služe odvojenom prikupljanju i skladištenju manjih količina posebnih vrsta otpada iz kućanstva. Preuzimanje otpada je besplatno.

U mobilno reciklažno dvorište se može odložiti slijedeće vrste otpada:

 • papir i karton,
 • ambalaža od plastike, metala i stakla,
 • ambalaža koja sadrži ostatke opasnih tvari,
 • ostala plastika, staklo i metali,
 • tekstil,
 • baterije i akumulatori,
 • lijekovi,
 • boje, tinta, ljepila, smole,
 • otpadna ulja (i jestiva i motorna),
 • otpadne gume,
 • glomazni otpad
 • EE otpad,
 • fluorescentne i štedne žarulje.

Dokumenti Datum