Vijest

vlj, 6, 2023

OPĆINA SV. PETAR U ŠUMI PRODAJE DRVO ZA OGRIJEV

OPĆINA SV. PETAR U ŠUMI PRODAJE DRVO ZA OGRIJEV

Općina Sv. Petar u Šumi objavljuje prodaju miješanog drva za ogrjev koje je skupljeno prilikom čišćenja terena i sječe na lokaciji UPU Teža- Nova farma kraj sportskog centra. Prodaja drva za ogrjev će se obavljati do isteka zaliha koje su na raspolaganju, a prednost imaju supetarski umirovljenici, članovi podružnice umirovljenika Sv. Petar u Šumi i korisnici socijalnog programa Općine. Molimo da se zainteresirani korisnici socijalnog programa i umirovljenici prijave do utorka 14. veljače 2023. kako bi se nakon toga mogli prijaviti i drugi zainteresirani.

CIJENA: 50,00 eura m³.

Preuzimanje drva za ogrjev nakon potpisa ugovora i uplate na IBAN račun Općine Sv. Petar u Šumi.

Za prijavu, rezervaciju i uplatu javiti se u ured Općine Sv. Petar u Šumi.

Kontakt: 052 686 444, 098 255 223

Općina Sv. Petar u Šumi

Dokumenti Datum