Vijest

vlj, 20, 2023

JAVNA RASPRAVA o Prijedlogu UPU-a sunčane elektrane Škripelj

JAVNA RASPRAVA o Prijedlogu UPU-a sunčane elektrane Škripelj

Sa datumom 17. veljače 2023.g. objavljena je javna rasprava o Prijedlogu urbanističkog plana uređenja sunčane elektrane Škripelj te se dokumentacija za istu može pogledati na linku http://www.svpetarusumi.hr/Home/DokumentDetaljno/65c04f22-683a-41a0-bac4-f7e57df1ce0d

Javna rasprava o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja sunčane elektrane Škripelj (u nastavku Prijedlog plana) trajat će 30 dana, od 17.02.2023. do 18.03.2023. godine, i to putem javnog izlaganja i javnog uvida.

Za vrijeme trajanja javne rasprave Prijedlog plana bit će izložen u prostorijama općine Sveti Petar u Šumi, na adresi Sv. Petar u Šumi 6, a uvid u Plan moguće je ostvarit u uredovnom radnom vremenu od 10:00 do 14:00 sati.

 

Javno izlaganje o Prijedlogu plana održat će se 23. veljače 2023. u zgradi “Čitaonica” u Sv. Petru u Šumi, na adresi Sv. Petar u Šumi bb s početkom u 13.00 sati.

 

Pozivaju se sve fizičke i pravne osobe koje imaju određeni pravni interes na području obuhvata Prijedloga plana da sudjeluju u javnoj raspravi te da tijekom javnog uvida i javnog izlaganja daju svoje primjedbe, prijedloge, mišljenja i/ili očitovanja o Prijedlogu plana.

 

Primjedbe, prijedlozi, mišljenja i/ili očitovanja na Prijedlog plana mogu se podnositi najkasnije do 18.03.2023. na sljedeće načine:

-           upisati u knjigu primjedbi koja će se nalaziti uz izloženi Prijedlog plana (u vrijeme trajanja javnog uvida)

-          dati u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja,

-       dostaviti u Jedinstveni upravni odjel Općine Sveti Petar u Šumi, na adresi Sv. Petar u Šumi 6, osobno ili poštom

-           dostaviti na e-mail adresu: procelnik©svpetarusumi.hr

 

Općina Sv. Petar u Šumi

Dokumenti Datum