Vijest

pro, 16, 2021

SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

Sjednica Općinskog vijeća općine Sv. Petar u Šumi održat će se u ponedjeljak, 20. prosinca 2021. s početkom u 17.00 sati. U prilogu je dnevni red sjednice s materijalima:

Na temelju čl. 70. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Sv. Petar u Šumi
 s a z i v a m

4. sjednicu Općinskog vijeća Općine Sv. Petar u Šumi

za 20. prosinca 2021. godine (ponedijeljak)  s početkom u 17,00 sati u zgradi “Čitaonica”,  Sveti Petru u Šumi.

 

 

Za sjednicu je predložen slijedeći:

 

D N E V N I   R E D

 

0.       Verifikacija zapisnika sa 3. Sjednice Općinskog vijeće Općine Sv. Petar u Šumi;

1.       Prijedlog Izmjena Plana proračuna Općine Sv. Petar u Šumi za 2021. godinu;

2.       Prijedlog Izmjena programa javnih potreba Općine Sv. Petar u Šumi za 2021. godinu;

3.       Prijedlog izmjena Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2021.g.;

4.       Prijedlog izmjena Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2021.g.;

5.       Prijedlog Plana proračuna Općine Sv. Petar u Šumi za 2022. godinu i Projekcije za razdoblje 2023.-2024. godinu;

6.       Prijedlog Odluke o izvršenju proračuna općine Sveti Petar u Šumi za 2022.g.;

7.       Prijedlog Programa javnih potreba Općine Sv. Petar u Šumi za 2022. godinu;

8.       Prijedlog Programa gradnje komunalne infrastrukture za 2022. godinu;

9.       Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu;

10.   Prijedlog Odluke o dugoročnom zaduženju Općine Sveti Petar u Šumi;

11.   Prijedlog Odluke o rasporedu sredstava za redovito financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u  Općinskom vijeću Općine Sveti Petar u Šumi za 2022. godinu;

12.   Prijedlog Odluke o prodaji nekretnina

13.   Vijećnička pitanja.

 

 

Obrazloženje po svim točkama Dnevnog reda bit će dano na sjednici usmeno uz video prezentaciju, a materijal po točkama Dnevnog reda dostavlja se elektronskim putem. Molimo Vas da se Sjednici odazovete, a eventualnu spriječenost opravdate na telefon Općinske uprave broj 686-444 ili putem mail adrese - procelnik©svpetarusumi.hr

 

                                                                                  

 

Predsjednik Općinskog vijeća

      Nadir Brešćić, v.r.