Vijest

lip, 5, 2020

PONOVNA JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU III. ID PPUO SVETI PETAR U ŠUMI

PONOVNA JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU III. ID PPUO SVETI PETAR U ŠUMI

Temeljem čl. 96. i 104. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19.) objavljuje se Ponovna javna rasprava o prijedlogu III. Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Sveti Petar u Šumi koja će se provesti od 8. lipnja 2020.g. do 16. lipnja 2020.g. Javno izlaganje će se održati 8. lipnja 2020.g. u zgradi "Hrvatske čitaonice" s početkom u 19.00 sati.

Dokumentacija vezana uz ponovnu javnu raspravu nalazi se na slijedećem linku: http://www.svpetarusumi.hr/Home/DokumentDetaljno/5d81d56e-a909-4126-96d4-d7812c5c150a

Dokumenti Datum
ID PPUO SPuŠ - PPJR - tekstualni dio 2020.pdf 8. lipanj 2020.