Vijest

vlj, 4, 2021

NAŠI PROJEKTI- IZGRADNJA NOVOG SUPETARSKOG VODOVODA

NAŠI PROJEKTI-  IZGRADNJA NOVOG SUPETARSKOG VODOVODA

Polovicom listopada prošle godine započeli su radovi na izgradnji novoga glavnog vodovoda u Sv. Petru u Šumi koji će povezivati Vodospremu Sv. Petar u Šumi s naseljem i poslovnom zonom Škripelj, ukupne dužine 3320 m. U sklopu projekta zamijenit će se „stari vodovod od salonitnih cijevi“.

Stari vodovod je sagrađen pred pedesetak godina od salonitnih cijevi koje je potrebno zamijeniti zbog dotrajalosti i kvalitete salonitnog materijala, a  s druge strane, većim dijelom trasa vodovoda išla je preko privatnih i građevinskih parcela. Trasa vodovoda je zastarjela i onemogućavala je kvalitetan razvoj Općine po svim pitanjima i zasigurno je jedna od strateških infrastrukturnih investicija čija je priprema i osiguravanje sredstava trajalo više godina.  Projekt je zbog zahtjevne izvedbe i potrebe da se osiguraju veća sredstva za njegovu realizaciju podijeljen u tri faze kroz tri kalendarske godine.

U prvoj fazi, do kraja 2020. godine izgrađeno je prvih 600 metara cjevovoda od naselja Slavčići do Jukini, pri čemu su postojeći korisnici spojeni na novi cjevovod. Paralelno s postavljanjem novih cijevi, obnovljena je kompletna trasa „dolinje ceste“ od Slavčići do županijske ceste.

Ove godine projekt će se nastaviti izgradnjom vodovodnog cjevovoda od naselja Jukini do Vodospreme Sv. Petar u Šumi dužine oko 1320 metara. Novi vodovodni cjevovod biti će izgrađen od cijevi nodularnog lijeva DN 200mm uz izgradnju svih objekata za funkcioniranje cjevovoda s rekonstrukcijom postojećih korisničkih priključaka i postavljanjem nadzemnih hidranta.

Završetak izgradnje planiran je za 2022. godinu kada će se izgraditi posljednjih 1,35 km novog vodovoda od Slavčići do Poslovne zone Škripelj pri čemu će se na novi sustav spojiti mještani zapadnih sela Dolinci, Grgani, Gljušćići, Kristani, Vošljak, i poslovna zona Škripelj.

Cijeli projekt u najvećem dijelu financiraju Hrvatske vode uz sufinanciranje Istarskog  vodovoda  Buzet i Općine Sv. Petar u Šumi iz sredstava naknade za razvoj vodoopskrbe.

 

Nakon završetka novog vodovoda postavit će se nova asfaltna podloga i izgraditi pješački trotoari na županijskog cesti za što su Općina Sv. Petar u Šumi i ŽUC već pripremili najveći dio dokumentacije.   

Dokumenti Datum