Vijest

vlj, 3, 2021

NAŠI PROJEKTI - OBNOVA HRVATSKE ČITAONICE

NAŠI PROJEKTI - OBNOVA HRVATSKE ČITAONICE

Nakon 15 mjeseci od početka radova završili smo sa obnovom naše Hrvatska čitaonice izgrađene 1889. godine, pred više od 131 godinu. Projekt obnove realiziran je zahvaljujući „Programu ulaganja u zajednicu“ Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU.

Zgrada je vlasništvo župe Sv. Petra i Pavla koja se je uz potporu Općine Sv. Petar u Šumi javila na natječaj za rekonstrukciju, a rekonstrukcija je realizirana kroz dvije faze. Ukupna vrijednost projekta za obe faze rekonstrukcije  čitaonice iznosila je 428.500 kn. Ministarstvo RRFEU je osiguralo ukupno 330.000,00 kn, a Općina Sv. Petar u Šumi je iz svojih izvora sufinancirala projekt s 96.500,00 kn.

Prije rekonstrukcije zgrada Hrvatske čitaonice bila je u lošem stanju, bez termoizolacije i s krovištem koje je kontinuirano prokišnjavalo. Rekonstrukcija zgrade odrađena je na način da je zamjenjena kompletna krovna konstrukcija površine 140 m², postavljena je nova keramika u dvorani, hodniku i sanitarijama, dobavljene su nove sanitarije, rekonstruirane elektroinstalacije. Zamijenjena je dotrajala unutarnja i vanjska stolarija. Sanirani su i ofarbani zidovi i stropovi čitaonice, nabavljeni novi stolovi, stolice i ormari za smještaj knjiga. U drugoj fazi rekonstrukcije postavljena je termoizolacija i nova fasada sa silikatnom žbukom, postavljena su nova garažna vrata, izgrađene pristupne stepenice do parkirališta i podruma. Odrađeno je više manjih obrtničkih i instalaterskih radova.

Dvorana Hrvatske čitaonice koristi se za potrebe župe, općine, škole, dječjeg vrtića, vjeronauka, raznih pastoralnih grupa i zajednica. Hodočasnici koji dolaze u Sv. Petar u Šumi također koriste dvoranu i sanitarije u zgradi. Čitaonica je od izgradnje i pokretanja 1889. godine bila  značajna za pokretanje hrvatskog narodnog i čitaoničkog pokreta u Istri.  U jeku čitaoničkog pokreta u Hrvatskoj, Dalmaciji i Istri u Sv. Petru u Šumi  je 22. travnja 1889. utemeljena, a 19. svibnja iste godine otvorena Hrvatska čitaonica.

Njen prvi tajnik Matko Lazarić taj je dan ovako opisao: “Narav nakitila nas liepim i toplim danom. Sa raznih strana širom mile nam Istre, posjetilo nas mnogo rodoljuba, želeći i oni svečanosti prisustvovati i dieliti s nama radost i veselje.”

Telegram podrške bio je poslao dakovački biskup Josip Juraj Strossmayer koji je od 1891. bio počasni član čitaonice. Počasni članovi bili su još dr. Matko Laginja, dr. Ivan Crnčić, dr. Ivan Šusl, dr. Fran Volarić, prof. Vjekoslav Spinčić. Predsjednik čitaonice je do njenog gašenja bio dugogodišnji supetarski župnik i narodnjak Liberat Sloković.

U njoj su se mogle pročitati sve knjige Matice hrvatske, Društva sv. Jeronima, Čitaonica je primala brojne časopise i novine, a s posebnim se interesom čitala “Naša Sloga”. U Sv. Petru u Šumi je 1907. u sklopu čitaonice osnovana “Posujilnica” tj. kreditna zadruga, a 1911. Omladinsko društvo “Seljačka zora”. Dolaskom fašizma i talijanske okupacije kad su knjige mogle nastradati, supetarski župnik Liberat Sloković je sve knjige Hrvatske čitaonice 1922. podijelio među aktivnije i pouzdanije rodoljube i tako ih spasio od uništenja, propasti i lomače.


Dokumenti Datum