Vijest

stu, 8, 2019

JAVNA RASPRAVA- III. Izmjena i dopuna PPUO Sv. Petar u Šumi

JAVNA RASPRAVA- III. Izmjena i dopuna PPUO Sv. Petar u Šumi

Javna rasprava o Prijedlogu III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sveti Petar u Šumi trajat će 8 dana, od 11.11.2019. do 18.11.2019. godine, i to putem javnog izlaganja i javnog uvida.

Javno izlaganje o Prijedlogu plana održat će se u srijedu 13.11.2019. u 17.00 sati u zgradi „Čitaonica“, na adresi Sv. Petar u Šumi bb.

U prilogu:  tekst obavijesti