Vijest

lis, 11, 2008

Nastavljeni radovi na sanaciji crkve Sv. Roka

 Nastavljeni radovi na sanaciji crkve Sv. Roka

Ministarstvo kulture RH doznačilo 100.000 kn proračunskih sredstava namijenjenih za rekonstrukciju i sanaciju crkve Sv. Roka na groblju te su radovi na obnovi crkve nastavljeni.

Nakon što je u razdoblju od 2005. do 2007. godine obnovljen najveći hrvatski crkveni krov prekriven škriljama krenulo se je u sanaciju temelja crkve i postavljanjem novog sustava drenaže oborinskih voda. Oko temelja crkve upravo se izrađuje drenažni kanal koji će nakupljenu  oborinsku  vodu sa krovišta crkve odvesti van zidova groblja u nasip. Takvim kvalitetnim i učinkovitim rješenjem drenaže iz unutrašnjosti crkve eliminirat će se intenzivno prodiranje vlage, a nakon toga uslijedit će projektom planirane slijedeće faze obnove crkve.

Radove, kao i dosada  izvodi supetarska tvrtka Macuka d.o.o.

Dokumenti Datum