Vijest

srp, 10, 2020

NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINE U POSLOVNOJ ZONI "ŠKRIPELJ"

NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINE U POSLOVNOJ ZONI "ŠKRIPELJ"

Obavještavamo sve pravne i fizičke osobe da je na oglasnoj ploči Općine Sv. Petar u Šumi i na web stranicama Općine (www.svpetarusumi.hr) objavljen Natječaj za prodaju građevinskog zemljišta gospodarske namjene-proizvodne i/ili poslovne koje se nalazi unutar PZ “Škripelj”, a u vlasništvu Općine Sv. Petar u Šumi. Natječaj će se provesti prikupljanjem pismenih ponuda i krajnji rok za dostavu ponuda je ponedjeljak, 20. srpnja 2020. godine do 15.00 sati. Sve ostale informacije mogu se dobiti na telefon: 052/686- 444 svakim radnim danom od 10:00 do 15:00 sati.

Prodaji se izlaže slijedeća građevinska čestica:

Redni broj

K.o. Sv. Petar u Šumi

Površina koja se izlaže prodaji

Početna cijena kn

Jamčevina

Kn

Katastarska čestica

1.

2882/3

3071

250.741,00

25.000,00

 

U prilogu:

1. Natječaj za prodaju nekretnina 

2. Katastarska podloga