Vijest

tra, 29, 2018

MARIO BRATULIĆ PREDSJEDNIK UDRUGE SALAMERA I KOBASIČARSKIH MANIFESTACIJA SREDNJE EUROPE

MARIO BRATULIĆ PREDSJEDNIK UDRUGE SALAMERA I KOBASIČARSKIH MANIFESTACIJA SREDNJE EUROPE

Delegacija Općine Sv. Petar u Šumi i sajma S klobasicom u EU na čelu s načelnikom Marijom Bratulićem sudjelovala je prošli vikend u mađarskom gradu Pečuhu na IV. Hrvatskoj državnoj kobasijadi.

U sklopu tradicionalne kobasijade održana je konferencija udruga i kobasičarskih manifestacija šest država srednje Europe (Hrvatska, Mađarska, Slovenija, Slovačka, Srbija i BIH) na  kojoj su donesene odluke o udruživanju i formiranju međunarodne asocijacije-udruge. Predstavnici udruga i organizacija iz Srednje Europe izabrali su za predsjednika   Udruge manifestacija i salamerskih udruga Srednje Europe načelnika općine Sv. Petar u Šumi dr.sc. Marija Bratulića, a dr. Veru Tadić, dugogodišnju hrvatsku diplomatkinju  za potpredsjednicu. Po jedan član svih udruga iz šest države srednje Europe sačinjavat će i izvršni odbor. Namjera je nove asocijacije bolje povezivanje svih članica i uključivanje u brojne natječaje za dobivanje sredstava iz europskih fondova. Na samoj konferenciji načelnik općine Sv. Petar predstavio je projekt uređenja prve hrvatske kuće od kobasica u Sv. Petru u Šumi.  Na tradicionalnoj kobasijadi  podijeljene su medalje i priznanja za najbolje kobasice i salame. U kategoriji salama titulu šampiona osvojio je supetarski salamin od OPG Ljubice Franjul. U sklopu programa posjeta Pečuhu delegacije udruga posjetile su Žolnai muzej te Hrvatsko kazalište u Pečuhu, Hrvatsku kuću i Hrvatsko kulturno društvo August Šenoa. 

Dokumenti Datum