Novosti

PUR Općine Sv. Petar u Šumi za razdoblje 2015.-2020.g.

31. ožujak 2017

U postupku donošenja PUR-a općine Sv. Petar u Šumi, sukladno Zakonu o zaštiti okoliša (NN br. 80/13, 153/13 i 78/15) te uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (NN br. 03/17) te nakon provedenog postupka Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš koji je proveden u suradnji sa UO za održivi razvoj IŽ, Načelnik je donio Odluku kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za PUR općine Sv. Petar u Šumi.

Nastavi čitati

Javni natječaj

28. ožujak 2017

Javni natječaj za financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro na području Općine Sv. Petar u Šumi za 2017. godinu

Nastavi čitati

MAURO ZOVIĆ OSVOJIO 6. MJESTO NA ZIMSKOJ OLIMPIJADI

27. ožujak 2017

Od 14. do 25. ožujka održane su ZIMSKE SVJETSKE IGRE SPECIJALNE OLIMPIJADE u Austriji, u tri grada Graz,Schladming i Ramsau na kojima je sudjelovao i supetarac Mauro Zović.

Nastavi čitati