Javni poziv za podnošenje prijava kandidata za imenovanje sudaca porotnika

Sukladno potrebama Županijskog suda u Puli-Pola, Općina Sveti Petar u Šumi poziva sve zainteresirane koji ispunjavaju uvjete propisane Zakonom o sudovima (NN br. 28/13., 33/15., 82/15., 82/16., 126/19., 130/20., 21/22., 60/22., 16/23.) na podnošenje prijava za kandidate za suce porotnike Županijskog suda u Puli-Pola.

Prijave se podnose do 15. prosinca 2023. godine do 12 sati.

Prijavi, u kojoj moraju biti navedeni osobni podaci (ime i prezime, adresa stanovanja, kontakt telefon/mobitel, OIB, datum rođenja, e-mail adresa), je potrebno priložiti vlastoručno potpisanu Izjavu kandidata da nije član političke stranke niti se bavi političkom djelatnošću, a koja se nalazi u prilogu uz ovaj poziv.

Prijavu je moguće dostaviti na e-mail adresu: procelnica@svpetarusumi.hr ili poštom/osobno na adresu Općina Sveti Petar u Šumi, Sv. Petar u Šumi 6, 52404 Sv. Petar u Šumi. Za informacije u svezi ovog poziva zainteresirani kandidati mogu nazvati na broj 686-444.

Temeljem članka 119. Zakona o sudovima, suce porotnike imenuje Županijska skupština, po pribavljenim prijedlozima općinskih odnosno gradskih vijeća. Slijedom navedenog, konačni prijedlog kandidata za imenovanje sudaca porotnika usvojit će Općinsko vijeće Općine Sveti Petar u Šumi.

Za suca porotnika može biti izabran: punoljetni hrvatski državljanin dostojan obnašanja dužnosti suca porotnika, osoba protiv koje nije pokrenut kazneni postupak, osoba koja nije član političke stranke niti se bavi političkom djelatnošću.

Sucima porotnicima za obnašanje dužnosti pripada pravo na naknadu nastalih troškova, naknadu za neostvarenu plaću ili zaradu i nagrada, sukladno Pravilniku o naknadama i nagradi sudaca porotnika (NN br. 38/14).

Dostavljeni osobni podaci kandidata za suca porotnika će se sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN br. 42/18.) koristiti isključivo za službene potrebe udovoljavanja zahtjevu Županijskog suda u Puli-Pola.

IZJAVA_suciporotnici_nova

Previous SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU – Nacrt prijedloga Odluke o socijalnoj skrbi Općine Sveti Petar u Šumi

1 Comment

  • 26. siječnja 2024.

    Wow amazing blog layout How long have you been blogging for you made blogging look easy The overall look of your web site is magnificent as well as the content

Leave Your Comment

logo-sveti-petar-sv-petar-svpetar-znak-samo

Općina Sv. Petar u Šumi

Sv. Petar u Šumi 6
52404 Sv. Petar u Šumi
Republika Hrvatska
OIB: 95418771492
IBAN: HR6224020061843300000

Pon – Pet: 7:00 – 15:00

Korisni linkovi

Općina Sveti Petar u Šumi © 2023. Sva prava pridržana

Dizajn i razvoj: https://appydevelopment.com

Skip to content