NAŠI PROJEKTI- IZGRADNJA NOVOG SUPETARSKOG VODOVODA

Stari
vodovod je sagrađen pred
pedesetak godina od salonitnih cijevi koje je potrebno
zamijeniti zbog dotrajalosti i kvalitete salonitnog materijala, a  s druge strane, većim dijelom trasa vodovoda
išla je preko privatnih i građevinskih parcela. Trasa vodovoda je zastarjela i
onemogućavala je kvalitetan razvoj Općine po svim pitanjima i zasigurno je
jedna od strateških infrastrukturnih investicija čija je priprema i osiguravanje
sredstava trajalo više godina.  Projekt
je zbog zahtjevne izvedbe i potrebe da se osiguraju veća sredstva za njegovu
realizaciju podijeljen u tri faze kroz tri kalendarske godine.

U prvoj fazi, do kraja 2020. godine izgrađeno je prvih 600
metara cjevovoda od naselja Slavčići do Jukini, pri čemu su postojeći korisnici
spojeni na novi cjevovod. Paralelno s postavljanjem novih cijevi, obnovljena je
kompletna trasa „dolinje ceste“ od Slavčići do županijske ceste.

Ove godine projekt će se nastaviti izgradnjom vodovodnog
cjevovoda od naselja Jukini do Vodospreme Sv. Petar u Šumi dužine oko 1320 metara.
Novi vodovodni cjevovod biti će izgrađen od cijevi nodularnog lijeva DN 200mm
uz izgradnju svih objekata za funkcioniranje cjevovoda s rekonstrukcijom
postojećih korisničkih priključaka i postavljanjem nadzemnih hidranta.

Završetak izgradnje planiran je za 2022. godinu kada će se izgraditi
posljednjih 1,35 km novog vodovoda od Slavčići do Poslovne zone Škripelj pri
čemu će se na novi sustav spojiti mještani zapadnih sela Dolinci, Grgani,
Gljušćići, Kristani, Vošljak, i poslovna zona Škripelj.

Cijeli projekt u najvećem dijelu financiraju Hrvatske vode uz
sufinanciranje Istarskog  vodovoda  Buzet i Općine Sv. Petar u Šumi iz sredstava naknade
za razvoj vodoopskrbe.

 

Nakon završetka novog vodovoda postavit će se nova asfaltna
podloga i izgraditi pješački trotoari na županijskog cesti za što su Općina Sv.
Petar u Šumi i ŽUC već pripremili najveći dio dokumentacije.   

Previous NAŠI PROJEKTI- ASFALTIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA U OPĆINI
logo-sveti-petar-sv-petar-svpetar-znak-samo

Općina Sv. Petar u Šumi

Sv. Petar u Šumi 6
52404 Sv. Petar u Šumi
Republika Hrvatska
OIB: 95418771492
IBAN: HR6224020061843300000

Pon – Pet: 7:00 – 15:00

Korisni linkovi

Općina Sveti Petar u Šumi © 2023. Sva prava pridržana

Dizajn i razvoj: https://appydevelopment.com

Skip to content