NATJEČAJ – STUDENTSKE STIPENDIJE

II.

Izbor Stipendista izvršit će se na osnovi Rang liste podnositelja Zamolbi
za stipendije, u skladu s Pravilnikom o dodijeljivanju stipendija studentima i
ovim Natječajem, a broj stipendija ovisno o studiju kao i financijskim
mogućnostima Stipenditora.

Visina stipendije, način i rokovi isplate, te obveze Stipendista prema
Stipenditoru, bit će utvrđeni Ugovorom o stipendiranju između Stipendista i
Stipenditora, na osnovi Pravilnika iz stavka 1. ove točke Natječaja.

Stipendije će se isplaćivati za vrijeme školske godine, tj. od 1. listopada
tekuće, do 31. srpnja iduće godine.

III.

Prijave na ovaj Natječaj podnose se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Sv. Petar u Šumi, a obrazac Prijave
može se dobiti u prostorijama Općine Sv. Petar u Šumi, Sv. Petar u Šumi 6.

Prijavi za natječaj prilaže se:

1. a) Potvrda – Uvjerenje ili druga isprava o plaći za mjesec
lipanj-srpanj-kolovoz  2018. godine, za
članove domaćinstva koji obavljaju nesamostalni rad u poduzećima, ustanovama,
tvrtkama,

    b) Rješenje Porezne uprave –
Pazin (izdano na temelju ostvarenog dohotka u 2017. godini) za članove
domaćinstva koji obavljaju samostalni rad (razni obrti),

  c) Odsječak mirovine za mjesec
kolovoz, za članove domaćinstva koji su umirovljenici,

   d) Potvrda o primicima od
autorskih honorara i drugim primanjima članova zajedničkog domaćinstva
podnosioca Prijave,

2. Izjava odnosno uvjerenje o članovima zajedničkog domaćinstva (obrazac se
može dobiti u sjedištu Općine),

3. Fotokopija svjedodžbe IV razreda srednje škole i svjedodžba o maturi  – uz predočenje originala tih isprava ili
ovjerene od dotične srednje škole,

4. Isprave i dokumentacija o sudjelovanju i o plasmanu na županijskom,
državnom ili međudržavnom natjecanju u prethodnoj studijskoj godini iz predmeta
ili područja značajnih za nastavak studiranja (ako ih podnosioc Prijave ima),

5. Potvrdu ili uvjerenje o upisu u odgovarajuću višu školu (učilište),
odnosno na odgovarajuću godinu školovanja (za sebe te za braću i sestre, ako ih
ima i ako se školuju izvan područja Općine),

6. Druge dokumente, ako su potrebni za dokazivanje ispunjavanja uvjeta
ovoga Natječaja.

IV.

Na osnovi ovoga Natječaja stipendija se može dodijeliti redovitim studentima koji imaju
prebivalište na području Općine Sv. Petar u Šumi
.

Prijave na Natječaj s ispravama i dokumentacijom iz točke III. ovoga
Natječaja donose se ili dostavljaju se tijelu iz točke III. stavak 1.
ovoga  Natječaja, i to:

najkasnije do 22. listopada 2018.
godine.

Napomena: Zakašnjele i
nepotpune Prijave neće se uzeti u razmatranje. Dodatne obavijesti u svezi
provedbe ovoga Natječaja mogu se dobiti u upravi Općine Sv. Petar u Šumi ili na
telefon 686-444, a pravo na ostvarivanje
stipendije ima kućanstvo koje nema financijskih obveza prema Općini.

 OPĆINA SV. PETAR U ŠUMI

Načelnik dr.sc. Mario Bratulić

NATJEČAJ 2018._ZAMOLBA.doc

NATJEČAJ 2018._IZJAVA.doc

Natječaj 2018-studentske stipendije.pdf

Previous NOVI PROJEKTI U OPĆINI
logo-sveti-petar-sv-petar-svpetar-znak-samo

Općina Sv. Petar u Šumi

Sv. Petar u Šumi 6
52404 Sv. Petar u Šumi
Republika Hrvatska
OIB: 95418771492
IBAN: HR6224020061843300000

Pon – Pet: 7:00 – 15:00

Korisni linkovi

Općina Sveti Petar u Šumi © 2023. Sva prava pridržana

Dizajn i razvoj: https://appydevelopment.com

Skip to content