NATJEČAJ ZA DODJELU STUDENTSKIH STIPENDIJA

II.

            Izbor
Stipendista izvršit će se na osnovi Rang liste podnositelja Zamolbi za
stipendije, u skladu s Pravilnikom o dodijeljivanju stipendija studentima i
ovim Natječajem, a broj stipendija ovisno o studiju kao i financijskim
mogućnostima Stipenditora.

            Visina
stipendije, način i rokovi isplate, te obveze Stipendista prema Stipenditoru,
bit će utvrđeni Ugovorom o stipendiranju između Stipendista i Stipenditora, na
osnovi Pravilnika iz stavka 1. ove točke Natječaja.

            Stipendije
će se isplaćivati za vrijeme školske godine, tj. od 1. listopada tekuće, do 31.
srpnja iduće godine.

 

III.

            Prijave
na ovaj Natječaj podnose se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Sv. Petar u Šumi, a obrazac Prijave može se dobiti u
prostorijama Općine Sv. Petar u Šumi, Sv. Petar u Šumi 6.

           

            Prijavi
za natječaj prilaže se:

 

            1. a) Potvrda – Uvjerenje ili
druga isprava o plaći za mjesec lipanj-srpanj-kolovoz  2020. godine, za članove domaćinstva koji
obavljaju nesamostalni rad u poduzećima, ustanovama, tvrtkama,

                b) Rješenje Porezne uprave – Pazin (izdano
na temelju ostvarenog dohotka u 2019. godini) za članove domaćinstva koji
obavljaju samostalni rad (razni obrti),

              c) Odsječak mirovine za mjesec kolovoz, za
članove domaćinstva koji su umirovljenici,

               d) Potvrda o primicima od autorskih honorara
i drugim primanjima članova zajedničkog domaćinstva podnosioca Prijave,

            2.
Izjava odnosno uvjerenje o članovima zajedničkog domaćinstva (obrazac se može
dobiti u sjedištu Općine),

            3. za studentske stipendijefotokopija svjedodžbe IV razreda srednje
škole i svjedodžba o maturi  – uz predočenje originala tih isprava ili
ovjerene od dotične srednje škole,

            4.
Isprave i dokumentacija o sudjelovanju i o plasmanu na županijskom, državnom
ili međudržavnom natjecanju u prethodnoj studijskoj godini iz predmeta ili
područja značajnih za nastavak studiranja (ako ih podnosioc Prijave ima),

            5.
Potvrdu ili uvjerenje o upisu u odgovarajuću višu školu (učilište), odnosno na
odgovarajuću godinu školovanja (za sebe te za braću i sestre, ako ih ima i ako
se školuju izvan područja Općine),

            6. Druge
dokumente, ako su potrebni za dokazivanje ispunjavanja uvjeta ovoga Natječaja.

           

IV.

            Na
osnovi ovoga Natječaja stipendija se može dodijeliti redovitim studentima koji imaju prebivalište na području Općine Sv.
Petar u Šumi
.

            Prijave
na Natječaj s ispravama i dokumentacijom iz točke III. ovoga Natječaja donose
se ili dostavljaju se tijelu iz točke III. stavak 1. ovoga  Natječaja, i to:

 

            a) studenti – najkasnije do 23.
listopada 2020. godine.

 

            Napomena:
Zakašnjele i nepotpune Prijave neće se uzeti u razmatranje. Dodatne
obavijesti u svezi provedbe ovoga Natječaja mogu se dobiti u upravi Općine Sv.
Petar u Šumi ili na telefon 686-444, a pravo
na ostvarivanje stipendije ima kućanstvo koje nema financijskih obveza prema
Općini.

 

 

KLASA: 602-01/20-01/02

URBROJ: 2163/03-03-01-20-1

Sv. Petar u Šumi, 22. rujna 2020.

      

     OPĆINA SV.
PETAR U ŠUMI
    

Načelnik dr.sc. Mario Bratulić 

Natječaj 2020-dokumentacija.doc

Previous Petar Bratulić treću godinu zaredom prvak Hrvatske u polumaratonu
logo-sveti-petar-sv-petar-svpetar-znak-samo

Općina Sv. Petar u Šumi

Sv. Petar u Šumi 6
52404 Sv. Petar u Šumi
Republika Hrvatska
OIB: 95418771492
IBAN: HR6224020061843300000

Pon – Pet: 7:00 – 15:00

Korisni linkovi

Općina Sveti Petar u Šumi © 2023. Sva prava pridržana

Dizajn i razvoj: https://appydevelopment.com

Skip to content