NATJEČAJ ZA STUDENTSKE STIPENDIJE

Izbor Stipendista izvršit će se na osnovi Rang liste
podnositelja Zamolbi za stipendije, u skladu s Pravilnikom o dodjeljivanju
stipendija studentima i ovim Natječajem, a broj stipendija ovisno o studiju kao
i financijskim mogućnostima Stipenditora. 

Visina
stipendije, način i rokovi isplate, te obveze Stipendista prema Stipenditoru,
bit će utvrđeni Ugovorom o stipendiranju između Stipendista i Stipenditora, na
osnovi Pravilnika iz stavka 1. ove točke Natječaja.

Stipendije
će se isplaćivati za vrijeme školske godine, tj. od 1. listopada tekuće, do 31.
srpnja iduće godine.

Prijave
na ovaj Natječaj podnose se Jedinstvenom upravnom odjelu
Općine Sv. Petar u Šumi, a obrazac Prijave može se dobiti u
prostorijama Općine Sv. Petar u Šumi, Sv. Petar u Šumi 6.

              Prijavi
za natječaj prilaže se:

 1. a) Potvrda – Uvjerenje ili
druga isprava o plaći za mjesec lipanj-srpanj-kolovoz
 2017. godine, za članove domaćinstva koji
obavljaju nesamostalni rad u poduzećima, ustanovama, tvrtkama,

 b) Rješenje Porezne uprave – Pazin (izdano
na temelju ostvarenog dohotka u 2016. godini) za članove domaćinstva koji
obavljaju samostalni rad (razni obrti),

 c) Odsječak mirovine za mjesec kolovoz, za
članove domaćinstva koji su umirovljenici,

 d) Potvrda o primicima od autorskih honorara
i drugim primanjima članova zajedničkog domaćinstva podnosioca Prijave,

2.
Izjava odnosno uvjerenje o članovima zajedničkog domaćinstva (obrazac se može
dobiti u sjedištu Općine),

3. Fotokopija
svjedodžbe IV razreda srednje škole
i svjedodžba o maturi 
– uz predočenje
originala tih isprava ili ovjerene od dotične srednje škole,

4.
Isprave i dokumentacija o sudjelovanju i o plasmanu na županijskom, državnom
ili međudržavnom natjecanju u prethodnoj studijskoj godini iz predmeta ili
područja značajnih za nastavak studiranja (ako ih podnosioc Prijave ima),

5.
Potvrdu ili uvjerenje o upisu u odgovarajuću višu školu (učilište), odnosno na
odgovarajuću godinu školovanja (za sebe te za braću i sestre, ako ih ima i ako
se školuju izvan područja Općine),

6. Druge
dokumente, ako su potrebni za dokazivanje ispunjavanja uvjeta ovoga Natječaja.

Na
osnovi ovoga Natječaja stipendija se može dodijeliti
redovitim studentima koji imaju prebivalište na području Općine Sv.
Petar u Šumi
.

Prijave
na Natječaj s ispravama i dokumentacijom iz točke IV. ovoga Natječaja donose se
ili dostavljaju se tijelu iz točke IV. stavak 1. ovoga  Natječaja, i to:

             a) studenti – najkasnije do 23.
listopada 2017. godine.

Napomena:
Zakašnjele i nepotpune Prijave neće se uzeti u razmatranje. Dodatne
obavijesti u svezi provedbe ovoga Natječaja mogu se dobiti u upravi Općine Sv.
Petar u Šumi ili na telefon 686-444,
a pravo
na ostvarivanje stipendije ima kućanstvo koje nema financijskih obveza prema
Općini.

 KLASA: 602-01/17-01/02

URBROJ: 2163/03-03-01-17-1

Sv. Petar u Šumi, 25.09.2017.


OPĆINA SV.
PETAR U ŠUMI

                       

Previous I. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja “Boška”
logo-sveti-petar-sv-petar-svpetar-znak-samo

Općina Sv. Petar u Šumi

Sv. Petar u Šumi 6
52404 Sv. Petar u Šumi
Republika Hrvatska
OIB: 95418771492
IBAN: HR6224020061843300000

Pon – Pet: 7:00 – 15:00

Korisni linkovi

Općina Sveti Petar u Šumi © 2023. Sva prava pridržana

Dizajn i razvoj: https://appydevelopment.com

Skip to content