Odluke općinskog načelnika

Prve (I.) dopune Plana klasifikacijskih oznaka za 2024. godinu
Plan klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja akata iz djelokruga Općine Sveti Petar u Šumi za 2024. godinu
Procedura zaprimanja računa, njihove provjere i pravovremenog plaćanja

Plan-klasifikacijskih-oznaka-2023.g..pdf

ODLUKE NAČELNIKA- ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA

PRAVILNIK o vrednovanju gospodarskog programa.pdf

ZAKLJUČAK o utvrđivanju vrijednosti boda za obračun zakupnine poslovnog prostora.pdf

ODLUKA o imenovanju Povjerenstva za zakup poslovnog prostora.pdf

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA “SUNČANA ELEKTRANA ŠKRIPELJ”

U postupku donošenja Urbanističkog plana uređenja dijela Poslovne zone “Škripelj”, a za potrebe izgradnje i uređenja sunčane elektrane, sukladno Zakonu o zaštiti okoliša i Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš, provest će se postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za izradu UPU-a “Sunčana elektrana Škripelj.

Razlozi, ciljevi, potrebne radnje zbog čega se provodi ovaj postupak kao i osbe i javno pravna tijela koja učestvuju u postupku utvrđeno je Odluci koja je dana u privitku.

Informavija za javnost.doc

ODLUKA o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za izradu UPU Sunčana elektrana Škripelj.pdf

 

PROCEDURA IZDAVANJA I OBRAČUNAVANJA PUTNIH NALOGA 2022

 

NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA UNUTAR GPN SVETI PETAR U ŠUMI “

Danas, 16. ožujka 2021. godine, Općina Sv. Petar u Šumi objavljuje Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Sv. Petar u Šumi. Prodaji se prikupljanjem pisanih ponuda izlaže
građevinsko zemljišta pretežito stambene namjene. Rok za podnošenje pisanih prijava je 8 dana od dana objave Javnog natječaja.

NATJEČAJ za prodju nekretnina u građevinskom području naselja Sveti Petar u Šumi.pdf

Procedura stvaranja ugovornih obveza 2020

Imenovanje službenika za zaštitu osobnih podataka

Odluka o imenovanju službenika za zaštitu podataka.pdf

Godišnji plan raspisivanja javnih poziva za podrške organizacija civilnog društva koje se bave aktivnostima od interesa za opće dobro za 2019.g

Godišnji plan-raspisvanje javnih poziva za financiranje aktivnosti od interesa za opće dobro za 2019.g..pdf

Odluka o financiranju Udruga u 2017. g.

Odluke o dodjeli sredstava udrugama u 2017..pdf

logo-sveti-petar-sv-petar-svpetar-znak-samo

Općina Sv. Petar u Šumi

Sv. Petar u Šumi 6
52404 Sv. Petar u Šumi
Republika Hrvatska
OIB: 95418771492
IBAN: HR6224020061843300000

Pon – Pet: 7:00 – 15:00

Korisni linkovi

Općina Sveti Petar u Šumi © 2023. Sva prava pridržana

Dizajn i razvoj: https://appydevelopment.com

Skip to content