ODLUKU o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Sveti Petar u Šumi

Zakon
o gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj 84/21) stupio je na snagu
31.srpnja 2021.godine te je u njegovim prijelaznim i završnim odredbama
određeno kako je predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave dužno donijeti
Odluku o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na svom području sukladno navedenom Zakonu.

 

Sukladno
članku 66. stavak 4. Zakona o gospodarenju otpadom u postupku donošenju Odluke
o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada jedinica lokalne
samouprave dužna je provesti prethodno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću
u trajanju najmanje od 30 dana.

 

Novim
odredbama Zakona o gospodarenju otpadom preciznije su propisane odredbe o
javnoj usluzi prikupljanja miješanog komunalnog otpada (što čini javnu uslugu,
tko su korisnici javne usluge, obračun cijene javne usluge, obveze davatelja i
korisnika javne usluge te jedinica lokalne samouprave).

Ovim
Nacrtom prijedloga Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog
otpada na području Općine Sveti Petar u Šumi ugrađene su sve obvezne odredbe iz
članka 66. Zakona o gospodarenju otpadom, a koje se odnose na kriterije
obračuna količine miješanog komunalnog otpada, standardne veličine i druga
bitna svojstva spremnika za sakupljanje otpada, najmanju učestalost odvoza
otpada, obračunska razdoblja, područje pružanja javne usluge, iznos i izračun
cijene obvezne minimalne javne usluge s obrazloženjem načina na koji je
obračunata, odredbe o načinu podnošenja prigovora, odredbe o načinu
pojedinačnog korištenja javne usluge, odredbe o načinu korištenja zajedničkog
spremnika, odredbe o prihvatljivom dokazu izvršenja javne usluge, odredbe o
ugovornoj kazni, te opći uvjeti ugovora s korisnicima.

 

U skladu s Zakonom  o pravu na pristup informacijama, Općina
Sveti Petar u Šumi započela je s provedbom savjetovanja s zainteresiranom
javnošću s ciljem upoznavanja šire javnosti te pribavljanja mišljenja,
primjedbi i prijedloga o Nacrtu prijedloga Odluke o načinu pružanja javne
usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Sveti Petar u Šumi

Navedeno savjetovanje provest će se u razdoblju od 2. rujna 2022. godine do 3. listopada 2022. godine.

Adresa elektroničke pošte na koju se mogu
slati očitovanja zainteresirane javnosti: procelnik©svpetarusumi.hr uz
prilaganje obrasca za savjetovanje kojeg možete preuzeti u nastavku.

Mišljenja, primjedbe i prijedloge moguće je dostaviti i putem
pošte ili osobno na adresu: Općina Sveti Petar u Šumi, Sv. Petar u Šumi 6.

IZVJEŠĆE o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću na Nacrt Odluke.pdf

Odluka o načinu pružanja javnr usluge sakupljanja komunalnog otpada-J.S..doc

Previous SUFINANCIRANJE NABAVE RADNIH BILJEŽNICA I ŠKOLSKOG PRIBORA U IZNOSU OD 250,00 KUNA

Leave Your Comment

logo-sveti-petar-sv-petar-svpetar-znak-samo

Općina Sv. Petar u Šumi

Sv. Petar u Šumi 6
52404 Sv. Petar u Šumi
Republika Hrvatska
OIB: 95418771492
IBAN: HR6224020061843300000

Pon – Pet: 7:00 – 15:00

Korisni linkovi

Općina Sveti Petar u Šumi © 2023. Sva prava pridržana

Dizajn i razvoj: https://appydevelopment.com

Skip to content