Općinski načelnik

Općinski načelnik
dr. sc. Mario Bratulić

Rođen 1965. godine, a od 1997. godine uzastopno je izabran za načelnika Općine u sedam mandata. Funkciju načelnika od travnja 2018. godine obnaša profesionalno. Oženjen, otac četvero djece. Doktor znanosti iz područja biomedicine-veterinarsko javno zdravstvo i sigurnost hrane. Potpredsjednik Hrvatskog atletskog saveza, posebni savjetnik ministrice poljoprivrede.

E-pošta: nacelnik@svpetarusumi.hr; mario.bratulic@gmail.com

Mobitel: +385 99 7056466

Općinski načelnik izvršno je tijelo Općine Sveti Petar u Šumi te zastupa Općinu, a bira se na neposrednim izborima sukladno posebnom zakonu. Općinski načelnik: 1. priprema prijedloge općih akata, 2. izvršava ili osigurava izvršavanje općih akata predstavničkog tijela, 3. usmjerava djelovanje Jedinstvenog upravnog odjela u obavljanju poslova iz njegovog samoupravnog djelokruga te nadzire njegov rad, 4. upravlja nekretninama i pokretninama u vlasništvu Općine kao i njezinim prihodima i rashodima, u skladu sa zakonom i statutom, 5. odlučuje o stjecanju i otuđivanju nekretnina i pokretnina Općine i drugom raspolaganju imovinom u skladu sa zakonom, statutom i posebnim propisima, 6. imenuje i razrješuje predstavnike Općine u tijelima javnih ustanova, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba sukladno zakonu, 7. obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i statutom.

logo-sveti-petar-sv-petar-svpetar-znak-samo

Općina Sv. Petar u Šumi

Sv. Petar u Šumi 6
52404 Sv. Petar u Šumi
Republika Hrvatska
OIB: 95418771492
IBAN: HR6224020061843300000

Pon – Pet: 7:00 – 15:00

Korisni linkovi

Općina Sveti Petar u Šumi © 2023. Sva prava pridržana

Dizajn i razvoj: https://appydevelopment.com

Skip to content